Erik Nørreby
Borgmester (Venstre)
61 55 70 37
en@fanoe.dk

Marius Nielsen
Viceborgmester (Venstre)
24 89 57 70
man@fanoe.dk

Emil Hoffmann Madsen
Næstformand for Erhvervs- natur- og teknikudvalget (Venstre)
22 67 04 44
ehm@fanoe.dk

Dennis Feldberg
(Venstre)
75 16 24 90
df@fanoe.dk

Kjeld Nielsen
(Det Konservative Folkeparti)
75 16 32 97
kni@fanoe.dk

Johan Brink Jensen
Formand for Social- og sundhedsudvalget (Socialdemokratiet)
23 87 18 07
jbj@fanoe.dk

Christian Lorenzen
Næstformand Børne- og kulturudvalget (Det Konservative Folkeparti)
51 91 51 73
clo@fanoe.dk

Kristine Kaas Krog
Formand for Erhvervs- natur- og teknikudvalget & Næstformand for Økonomi- og planudvalget (Fanø Lokalliste)
21 60 54 98
kkk@fanoe.dk

Else Møller
(Miljølisten)
75 16 10 39
epm@fanoe.dk

Niels Heinel
Formand Børne- og kulturudvalget (Miljølisten)
27 24 11 53
nh@fanoe.dk

Karen Jeppesen
Socialistisk Folkeparti
21 44 29 89
kj@fanoe.dk