Kristine Kaas Krog
Formand for Erhvervs- natur- og teknikudvalget & Næstformand for Økonomi- og planudvalget (Fanø Lokalliste)
21 60 54 98
kkk@fanoe.dk

Emil Hoffmann Madsen
Næstformand for Erhvervs- natur- og teknikudvalget (Venstre)
22 67 04 44
ehm@fanoe.dk

Christian Lorenzen
Næstformand Børne- og kulturudvalget (Det Konservative Folkeparti)
51 91 51 73
clo@fanoe.dk

Dennis Feldberg
(Venstre)
75 16 24 90
df@fanoe.dk

Karen Jeppesen
Socialistisk Folkeparti
21 44 29 89
kj@fanoe.dk