Johan Brink Jensen
Formand Social- og Sundhedsudvalget (Socialdemokratiet)
23 87 18 07
jbj@fanoe.dk

Dennis Feldberg
Næstformand Social- og Sundhedsudvalget (Venstre)
75 16 24 90
df@fanoe.dk

Merete Engsted
Fanø Lokalliste
21 40 73 80
ie@fanoe.dk

Niels Heinel
Formand Børne- og kulturudvalget (Miljølisten)
27 24 11 53
nh@fanoe.dk

Kristine Kaas Krog
Næstformand Økonomi- og planudvalget (Fanø Lokalliste)
21 60 54 98
kkk@fanoe.dk