I Fanø Kommune skal der vælges et nyt Seniorråd for perioden 1.2.2019 – 31.1.2023

Valgdatoen er den 15. januar 2019

 

Du kan melde dig som kandidat i perioden
fra den 6.11. til den 27.11.2018 kl. 12.00

 

Opstilling som kandidat - tilmeld dig her

Har du lyst til at få indflydelse på ældres vilkår i Fanø Kommune, har du nu muligheden for at blive opstillet som kandidat til Seniorrådet.

Seniorrådet rådgiver Byrådet på alle områder, der vedrører ældre.

Alle, der er fyldt 60 år senest 15. januar 2019, og er bosat i Fanø Kommune, har stemmeret og kan opstilles til valget til Seniorrådet.

I november måned er der opstillingsmøder i både Sønderho og Nordby, hvor du har mulighed for at høre nærmere om Seniorrådets arbejde og om hvordan du kan blive kandidat.

Du kan melde dig som kandidat i perioden fra den 6/11 til den 27/11 kl. 12.00.

Opstilling som kandidat foregår her på siden i den grønne boks – der er at finde på forsiden.

Der vil være mulighed for at få hjælp til at blive oprettet ved henvendelse til Borgerservice på Rådhuset. Der er ligeledes en telefonisk hotline i tidsrummet 8-20 alle hverdage på telefon 26 12 25 20.

 

Indbydelse til opstillingsmøder

Har du lyst til at få indflydelse på ældres vilkår i Fanø Kommune, har du nu muligheden for at blive opstillet som kandidat til Seniorrådet.

Seniorrådet rådgiver Byrådet på alle områder, der vedrører ældre.

Alle, der er fyldt 60 år senest 15. januar 2019, og er bosat i Fanø Kommune, har stemmeret og kan opstilles som kandidat til Seniorrådet.

Du indbydes hermed til at deltage i opstillingsmøde i Sønderho eller Nordby:

Tirsdag, den 6. november kl. 17-18 i Sønderho på Sønderho Gl. Skole, Kåvervej

Onsdag, den 7. november kl. 17-18 i Nordby på Rådhuset, kantinen, Skolevej 5-7

Program

1. Seniorrådet fortæller om rådets arbejde

2. Social- og sundhedsudvalget orienterer om det kommende valg til Seniorrådet.

Hvis du vil vide mere om valget og arbejdet i Seniorrådet, er du velkommen til at kontakte formanden for Seniorrådet Henning Jeppesen på tlf. 24662738.Der vil på mødet være mulighed for at få en introduktion til kandidatmodulet.

Du kan melde dig som kandidat i perioden fra den 6/11 til den 27/11 kl. 12.00.

Venlig hilsen

Seniorrådet og Social- og sundhedsudvalget

Via Digital Post / E-Boks

Du vil torsdag den 6. december 2018 modtage et brev i din Digitale Postkasse (E-Boks) Dette brev vil, ud over diverse information om valget, indeholde 2 link. Et hvor du vil have mulighed for at læse mere om de opstillede kandidater og et hvor du kan gå direkte til afstemningen. 

Fritaget fra Digital Post

Er du fritaget for Digital Post, vil du i løbet af uge 49 modtaget et fysisk brev med PostNord. Brevet vil indeholde en fysisk stemmeseddel som du, når du har sat kryds ud for den ønskede kandidat, skal sende retur i den medsendte frankerede svarkonvolut. 

Presseomtale i Fanø Ugeblad

Valg til Seniorrådet

I Fanø Kommune skal der vælges et nyt Seniorråd for perioden 1.2.2019 – 31.1.2023.

Valgdatoen er fastsat til tirsdag, den 15. januar 2019.

Som noget nyt afholdes valget som et hybridvalg.

Et hybridvalg betyder, at du skal afgive din stemme elektronisk, men hvis du er fritaget for e-post eller digital post, vil du få stemmesedlen med post.

Du vil i din e-boks få et link til afstemningssystemet (som digital post).

Der vil også være mulighed for at gå ind med dit nemid via et link på Fanø Kommunes hjemmeside.

Der vil være mulighed for at få hjælp bl.a. i Borgerservice på Rådhuset.

Der kommer mere information herom inden valgperioden starter den 6.12.2018.

Opstilling som kandidat til Seniorrådet

Har du lyst til at få indflydelse på ældres vilkår i Fanø Kommune, har du nu muligheden for at blive opstillet som kandidat til Seniorrådet.

Seniorrådet rådgiver Byrådet på alle områder, der vedrører ældre.

Alle, der er fyldt 60 år senest 15. januar 2019, og er bosat i Fanø Kommune, har stemmeret og kan opstilles til valget til Seniorrådet.

I november måned (se annonce andet sted i avisen) er der opstillingsmøder i både Sønderho og Nordby, hvor du har mulighed for at høre nærmere om Seniorrådets arbejde og om hvordan du kan blive kandidat.

Du kan melde dig som kandidat i perioden fra den 6/11-27/11 kl. 12.00.

Opstilling som kandidat foregår elektronisk via Fanø Kommunes hjemmeside www.fanoe.dk – Valg til Seniorrådet – der er at finde på forsiden. Der vil være mulighed for at få hjælp til at blive oprettet ved henvendelse til Borgerservice på Rådhuset. Der er ligeledes en telefonisk hotline i tidsrummet 8-20 alle hverdage.

Fakta om elektronisk valg: Fanø Kommune har indgået et samarbejde med firmaet Assembly Voting Aps, der har specialiseret sig i afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg i kommuner og foreninger. Valgsystemet er bygget op efter førende internationale principper for e-valg, så det sikres, at alle grundlæggende principper i en legal valghandling overholdes.

 

6. november 2018   - Kandidatopstilling åbner
27. november 2018 - Kandidatopstilling lukker kl.12:00


6. december 2018   - Valg åbner
15. januar 2019       - Valg lukker kl. 12:00

Har du brug for hjælp i stemmeprocessen kontakt venligst vores systemleverandørs hotline-service alle hverdage i tidsrummet kl. 8.00 - 20.00.

Hotline-service
Telefon: 2612 2520 
E-mail: support@aion.dk 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Der er også mulighed for at kontakte:

  • Borgerservice, Rådhuset, Skolevej 5-7 i Rådhusets åbningstid
  • Ældresagens Åben Datastue i Mødestedet første og sidste tirsdag i november, første tirsdag i december og janaur. Klik her for info. 

Valg og sammensætning af Seniorrådet

Jfr. Vedtægter for Fanø Seniorråd fremgår:

at Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at der afholdes valg til seniorrådet og  
    fastsætter i samarbejde med seniorrådet de nærmere retningslinjer for valgets 
    afholdelse

at der skal afholdes valg mindst hvert fjerde år

at valgdatoen fastsættes i Fanø Kommune til den tredje tirsdag i den forudgående 
    januar måned

at Kommunalbestyrelsen skal informere om valget. Opstilling af kandidater sker, efter 
    at seniorrådet har afholdt borgermøde (møder), sædvanligvis i den forudgående 
    november måned, hvor der orienteres om seniorrådets arbejde og opgaver samt 
    om valgreglerne 

at alle personer, der har fast bopæl i Fanø Kommune, og som er fyldt 60 år på 
    valgdatoen, kan deltage i valget og kan vælges til seniorrådet

at medlemmer vælges ved direkte valg
at der ikke kan anvendes listeopstillinger eller indgås valgforbund

at det afgående seniorråd overleverer til det nye seniorråd

Seniorrådsmedlemmer skal vælges som enkeltpersoner. 

 

Ved valg til seniorråd er det således alene de afgivne stemmer til hver enkelt kandidat, der er afgørende for, hvem der vælges som repræsentanter og suppleanter til rådet.

Det vil således være de fem opstillede, der får flest stemmer, der vælges ind.

De fem kandidater, hvis personlige stemmetal placerer dem som nr. seks til ti på listen over afgivne stemmer, vil blive valgt ind som suppleanter.

Det er ikke et krav, at den enkelte stedfortræder knyttes personligt til et bestemt seniorrådsmedlem.

 

Der skal i Fanø Kommune vælges 5 medlemmer til seniorrådet og 5 stedfortrædere.

 

Er der ikke 4 uger før valgdagen opstillet det nødvendige antal kandidater, kan kommunalbestyrelsen i samråd med det siddende seniorråd beslutte at aflyse afstemningen. Alle de opstillede kandidater er i så fald valgt.

 

Fakta om elektronisk valg: Fanø Kommune har indgået et samarbejde med firmaet Assembly Voting Aps, der har specialiseret sig i afholdelse af lov- og vedtægtsbestemte valg i kommuner og foreninger. Valgsystemet er bygget op efter førende internationale principper for e-valg, så det sikres, at alle grundlæggende principper i en legal valghandling overholdes.

Valgfirmaet Assembly Voting står for den tekniske gennemførsel af valget.

Hvis du oplever nogen problemer med at afgive din stemme elektronisk kan du kontakte Assembly Votings Hotline på telefon 2612 2520 (kl. 8-20) eller på mail support@aion.dk

 

Som noget nyt afholdes valget som et hybridvalg.

Et hybridvalg betyder, at du skal afgive din stemme elektronisk, men hvis du er fritaget for e-post eller digital post, vil du få stemmesedlen med post.

Du vil i din e-boks få et link til afstemningssystemet (som digital post).

Der vil også være mulighed for at gå ind med dit nemid via et link på Fanø Kommunes hjemmeside.

Der vil være mulighed for at få hjælp i bl.a. Borgerservice på Rådhuset.

Du kan afgive din stemme i perioden fra 6. december 2018 til 15. januar 2019 kl. 12.00.