Dekorativ billede af børn der leger  Dekorativ billede af børn omkring et bål  Dekorativ billede af børn på stranden

 

Pasningstilbud

Fanø kommunes Dagpasning består af 3 institutioner. Den kommunale dagpleje, Fanø Børne og Vuggestue og den aldersintegrerede institution Odden.

     

Den styrkede pædagogiske læreplan - evaluering og dokumentation

Skolestart

Brugertilfredshedsundersøgelse

KIDS-kvalitetsudvikling (det pædagogiske tilsyn)

Årligt ledelsestilsyn i dagtilbuddet

Tilsynsramme

Indmeldelse og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse dagpleje, vuggestue og børnehave skal ske elektronisk via digital pladsanvisning. 

Alle førskolebørn udmeldes automatisk af børnehaven den 31. juli. Opskrivning til SFO skal ske i forbindelse med skoleindskrivning eller via den elektroniske pladsanvisning.