Fanø kommunes Dagpasning består af 3 institutioner. Den kommunale dagpleje, Fanø børnehave og den aldersintegrerede institution Odden.

Dagplejen har 5 dagplejere og er normeret til 17 dagplejebørn. Dagplejen har fælles lokaler på Æ Hjøwervej 6A, hvor de mødes jævnligt.

Besøg dagplejen i deres fælles lokaler her

Det enkelte dagplejehjem står til rådighed 48 timer pr. uge i tidsrummet:
mandag til torsdag kl. 6.30 – 17.00, fredag kl. 6.30 – 16.00

Leder: Marianne Bjørnskov
Telefon:76 66 06 29
E-mail:bgbkmb@fanoe.dk

Fælles Lokaler for dagplejen:
Æ Hjøwervej 6 A
6720 Fanø

Hjemmeside: Dagplejen

Odden er en aldersintegreret institution, som er opdelt i aldersintegrerede grupper.

Bakskuld: ca. 12 børn i alderen 0-6 år
Tusindfryd: ca. 12 børn i alderen 0-2 år
Solsikken: ca. 12 børn i alderen 0-2 år
Spirerne: ca.10 børn i alderen 2-3 år
Gajerne: ca. 15 børn i hver årgang - i alderen 3 og 4 år
Troldebo: ca. 15 børn i alderen 5-6 år

Vi synes selv, at vi har de mest fantastiske rammer både inden- og udendørs. Dette gælder både i Nordby og i gruppen Bakskuld, som har en helt unik beliggenhed i Sønderho.
Vurder selv ved at tage et kik rundt i Odden.

Vuggestueafdelingen
indeholder 2 aldersintegrerede grupper med børn i alderen ½ år til 3 år. Der er ca. 12-13 børn på hver stue.

Børnehaveafdelingen
er funktionsopdelt, hvilket betyder at afdelingen er indrettet med forskellige funktioner så som:

 •  Motoriksal
 •  scenerum
 •  Tumlerum
 •  Bygge/bil rum
 •  Dukkekrog
 •  Udklædningsrum
 •  Førskolerum
 •  Ude – og indeværksted m.m.

Børnene er mellem 3-6 år og der er på nuværende tidspunkt mellem 7-20 børn pr. årgang. Der er tilknyttet primærpædagoger til hver årgang, så vi sikrer, at komme omkring og har fokus på hvert enkelt barn.

Og et kik indenfor i gruppen Bakskuld.

Bakskuld
er vores aldersintegrerede gruppe, som har en unik beliggenhed i Sønderho, Fanøs sydligste by.

Åbningstider:

Odden har åbent 6.30-17.00 hverdage
Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.00. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Bakskuld har åbent mandag til torsdag 8-16.15, fredag 8-15.15

Der er mulighed for at få pasning fra kl. 6.45. Dette kræver dog, at der varsles 4 døgn før og at pasningsbehovet skyldes, at man skal på arbejde.

Bakskuld er beliggende, Kåvervej 27, Sønderho, 6720 Fanø.

Alle Oddens grupper arbejder ud fra samme pædagogiske grundlag.

Læs meget mere om dette i vores børnesyn, værdier, læreplaner, årsplan samt i velkomstfolderen, som også beskriver hverdagen i de enkelte grupper. Dette finder du på Oddens hjemmeside - klik her

Vi vil meget gerne have besøg af Jer og husk at tage børnene med. I bedes blot ringe til os forinden og aftale en tid på tlf.nr: 76 660 629 eller 76 660 628.

Kontakt til ledelsen
Leder: Hanne Damkjær           Souschef: Marianne Bjørnskov Lyngsøe
Email: bgbkhd@fanoe.dk        Email: bgbkmb@fanoe.dk
Tlf: 76 66 06 91                         Tlf: 76 66 06 29                    

 

Hjemmeside: Odden

 

Fanø Børnehave er en selvejende institution med en grundnormering på 33 børn, i alderen 3 år til skolestart. Børnehaven ligger i naturskønne omgivelser, som vi boltrer os i flere timer dagligt. Vores læreplan er bygget op omkring de 6 overordnede læringsmål, samt de 5 principper, der er udarbejdet at vores forældrevalgte bestyrelse.

Vores målsætning er, i samarbejde med forældre, at skabe trygge rammer og et miljø, hvor børnene enkeltvis og i gruppen kan udvikle sig til selvstændige, sociale, kreative og nysgerrige mennesker.

Børnehaven er inddelt i 3 grupper:
Brumbasserne 3-4 årige
Græshopperne: 4-5 årige
Højskolen: 5 årige-skolestart.

Har I behov for pasning fra kl. 6.00, er dette muligt blot i melder det 4 dage før. Udvidet pasning skal være grundet forældrenes arbejde.”

Fanø Børnehave
Æ Hjøwervej 4
Nordby
6720 Fanø

Åbningstid: mandag til torsdag kl. 6.30 - 17.00, fredag dog kl. 6.30 - 16.00

Leder: Dorthe Nielsen, dn@fanoe.dk, tlf 75 16 24 23 / 30242433

Hjemmeside: Fanø Børnehave

Emne:
Anvisning af pladser til Fanø kommunes institutioner med børn i alderen 0-18 år.

Lovgrundlag:
I henhold til dagtilbudsloven §26 træffer kommunen afgørelse om optagelse i et dagtilbud. Afgørelsen kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Kommunen kan bestemme, at selvejende daginstitutioner ikke er omfattet.

Kommunen fastsætter retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud.

Alle børn har adgang til at blive optaget i et dagtilbud.

Venteliste
Alle børn skal skrives op elektronisk via selvbetjeningsløsningen: Elektronisk opskrivning

Børnene kommer automatisk på venteliste og det er opskrivningsdatoen - ikke alderen, som er gældende, når der visiteres og prioriteres pladser. Dvs. Jo tidligere, at man skriver sit barn op, des større chance er der for at få den ønskede plads tilbudt. 

Retningslinjer:
Byrådet har vedtaget en pasningsgaranti, hvilket betyder, at børn, så vidt muligt, skal tilbydes en plads inden for en måned.

Det er borgerservice, der på kommunalbestyrelsens vegne, forestår den daglige administration og pladsanvisning.

Ved tildelingen af pladser skal følgende bestemmelser overholdes:

 • Optagelse sker efter en konkret vurdering af barnets/familiens behov.

 • Søskende har fortrinsret til at blive optaget i samme institution.

 • Forældre på orlov til børn over 3 år tilbydes så vidt muligt ½ plads i dagtilbud. 

Flytning fra Dagpleje til børnehave
Dagplejebørnene flyttes i børnehave pr. den 1. i den måned, hvor barnet fylder 3 år.

Forældrene skal via Elektronisk opskrivning opskrive deres barn til den institution, som de ønsker, at barnet skal overflyttes til. Dette skal gøres senest ½ år før, at barnet fylder 3 år.

Der tages så vidt muligt hensyn til forældrenes ønsker om plads, men det er pladsanvisningens afgørelse.

Ansøgning og udmeldelse:
Indmeldelse og udmeldelse af pasningstilbud skal ske via selvbetjeningsløsningen, som findes på www.fanoe.dk eller Elektronisk opskrivning

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel fra den 1. eller den 15. i en måned.

Samarbejde med institutionerne, dagplejen og pasningsordningen:
Når barnet er tilbudt en ledig plads, formidler pladsanvisningen den videre kontakt til institutionen efter individuel bedømmelse og efter aftale med de implicerede.

Endvidere er der mulighed for samarbejde med andre fagpersoner, som f.eks. socialrådgiverne, sundhedsplejersken, andre institutionsledere, skolepsykologen eller andre relevante personer.

Således godkendt i Børne- og Kulturudvalget den 31.01.2018

Fanø kommune tilbyder sprogtest til alle 3 - 4 årige, uanset om de er tilmeldt et pasningstilbud eller ej. Sprogtesten foregår gennem børnehaverne.

Information om takster og egenbetaling finder du i Fanø Kommunes takstfolder.

Takster og egenbetaling

     

Indmeldelse og udmeldelse dagpleje, vuggestue og børnehave skal ske elektronisk via digital pladsanvisning

Digital pladsanvisning

Du skal skrive dit barn på venteliste til dagpleje, vuggestue, børnehave m.m. Du skal tage stilling til behovsdatoen.

Du skal også udmelde barnet eller søge om friplads digitalt.

Der er pasningsgaranti. Det betyder, at alle børn har ret til et dagtilbud fra 26 uger og til skolestart.

Ved barsel eller orlov til pasning af et barn under 3 år, må barnet ikke benytte offentlig pasningsordning. I op til 2 uger før afslutningen af børnepasningsorloven må barnet benytte offentligt dagtilbud med henblik på at lære dette at kende. Er barnet mellem 3 og 8 år, må det benytte halvdagsplads. Det er kommunen, der afgør, om der kan stilles en halvdagsplads til rådighed for barnet.

I det omfang, det er muligt, tager kommunen hensyn til et ønske om et bestemt dagtilbud. Tjek kommunens aktuelle regler for opskrivningstidspunkt og anciennitet.

Du vil senest 3 måneder før behovsdatoen få en bekræftelse på en plads i en af Fanø kommunes dagtilbud. Dette vil ske, via en bekræftelse på indmeldelse i dagtilbuddet. Bekræftelsen vil indeholde oplysning vedr. i hvilket dagtilbud Jeres barn har fået plads. Hvis I ikke har fået Jeres ønske opfyldt, vil årsagen hertil også være at finde i bekræftelsen.

Ønsker du plads i en privat pasningsordning, skal du henvende dig direkte til den. Kommunen har ikke indflydelse på tildelingen af pladser.

Du har også mulighed for kommunal pasning i en anden kommune.

Kontakt

Pladsanvisningen
Borgerservice v/Henning Mathiasen
76 66 06 43
hm@fanoe.dk