Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du deltager i en Grundlovsceremoni. Fanø Kommune afholder Grundlovsceremoni to gange om året.

Til ceremonien skal du skrive under på at du vil overholde Grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Den planlagte grundlovscermoni torsdag den 23. april 2020, er aflyst p.g.a. COVID19

Ny dato vil blive udmeldt når Fanø Kommune igen åbner.

 

Tilmelding til Grundlovsceremonien skal ske til Joan Pofler, tlf. 7666 0653 eller Annette Fredborg på tlf. 7666 0603 eller mail raadhuset@fanoe.dk.

Ved tilmelding bedes du oplyse følgende:

  • Dit fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Hvor mange gæster du ønsker at medbringe (max. 2)

Sidste frist for tilmelding er 6. april 2020. Det er ikke muligt at deltage i ceremonien uden tilmelding.

  • Legitimation med foto
  • Den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. (Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark)
  • Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS- medlemsland eller i Schweiz, eller
  • Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat opholdssticker

Der er kommet nye anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte. Det fremgår heraf bl.a., at det anbefales, at man undgår større arrangementer, og at man forholder sig helt konkret til de enkelte arrangementer i forhold til smitterisiko. Som en del af de nye anbefalinger frarådes det endvidere, at man giver håndtryk.

Udlændinge- og Integrationsministeriet anbefaler på denne baggrund, at kommunalbestyrelserne ikke afholder planlagte grundlovsceremonier, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil på grund af de særlige omstændigheder
dispensere fra de frister, som fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1767 af 27.
december 2018. 

En grundlovsceremoni kan således holdes senere end 4 måneder efter ikrafttrædelse
af den lov om indfødsrets meddelelse, som trådte i kraft den 3. januar 2020.

Hvis der er spørgsmål vedrørende afholdelse af grundlovsceremonierne, kan
kommunerne rette henvendelse til kontorchef Louise Hauberg Wilhelmsen på tlf.
nr. 6198 3690 eller enhedschef Nicolai Holm Larsen på tlf. nr. 6198 3487.

Med venlig hilsen
Mattias Tesfaye