Fanø Kommune aflyser Grundlovsceremonien den 29. september, da der ikke er indkommet ansøgninger til denne. 

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du deltager i en Grundlovsceremoni. Fanø Kommune afholder Grundlovsceremoni to gange om året.

Til ceremonien skal du skrive under på at du vil overholde Grundloven og udveksle håndtryk med en repræsentant fra kommunen.

Tilmelding:

Tilmelding til Grundlovsceremonien skal ske til Joan Pofler, tlf. 7666 0653 eller Annette Fredborg på tlf. 7666 0603 eller mail raadhuset@fanoe.dk.

Ved tilmelding bedes du oplyse følgende:

  • Dit fulde navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Hvor mange gæster du ønsker at medbringe (max. 2)

Sidste frist for tilmelding er 29. august 2021. Det er ikke muligt at deltage i ceremonien uden tilmelding.

Hvad skal du medbringe?

  1. legitimation med foto
  2. den blanket, som Udlændinge- og Integrationsministeriet sender til dig. (Erklæring til brug for opnåelse af indfødsret i kongeriget Danmark)
  3. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS- medlemsland eller i Schweiz, eller
  4. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat opholdssticker

 

Yderligere oplysninger:

Har du spørgsmål til ceremonien, er du velkommen til at kontakte Joan Pofler, tlf. 7666 0653 eller Annette Fredborg, tlf. 7666 0603 eller mail: raadhuset@fanoe.dk

Læs mere om deltagelse i grundlovsceremoni:

https://uim.dk/arbejdsomrader/statsborgerskab/udenlandske-statsborgere/betingelser/deltagelse-i-kommunal-grundlovsceremoni