Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, løbende at holde øje med at oplysninger i BBR er korrekte.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. bygninger og boligers areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer mv.

Kommunerne indberetter og ajourfører BBR-data.

Ejere af fast ejendom har ifølge loven pligt til at meddele kommunen, hvis de fx bygger til, river ned eller indretter deres tagetage.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har myndighedsansvaret for BBR.

Du kan indsende ændringer til din BBR via løsningen Ret BBR.

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a. oplysninger om:

  • Opførelsesår
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal
  • Samlet erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Energiforsyning.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger.

Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har et overordnet ansvar for BBR og benytter jævnligt oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysninger i BBR.