Ekstraordinær stop

Sidste skoledag 29. juni vil bussen stoppe ved Fanø Skole kl. 12.00.

Ny køreplan fra 15. januar 2018

15. januar 2018 får Fanøbussen en ny køreplan. Den nye køreplan vil være gældende fra  15. januar til 30. juni 2018.

Fanø Kommune overtog ansvaret 1. januar 2018 for den kollektiv trafik fra Sydtrafik. Den nye busrute bliver betjent af De Blå Busser.

Der er flere ændringer i ruten og i bustiderne i forhold til før. Bussen vil bl.a. på forskellige afgange køre fra færgen til Sundhedshuset (Fanø Lægerne, genoptræning mv.) ligesom den fremover vil have stoppested ved Superbrugsen i Nordby (fra Vestervejen).

Taksterne for billetteringen i bussen vil fremover tage afsæt i én takstzone for hele ruten. Der vil kunne købes kontantbillet i bussen og betales med både dankort/visa og MobilPay. Rejsekortet vil gælde som rabatkort.

Takster 1. januar 2018

Køreplan 15. januar - 30. juni 2018