Et tilbud til brugere af psykiatrien på Fanø om et værested, hvor de kan få personlige samtaler. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Målgruppe

Borgere med depression, angst eller psykiatrisk lidelse.

Tilmelding og visitation

Borgeren kan selv henvende sig til:

Hanne Aarestrup
Skolevej 5-7
6720 Fanø
Telefon 1: 76 66 06 38
raadhuset@fanoe.dk

Tid og sted

Der er løbende optag. Tilbuddet ligger i:

Ankerhuset
Vestervejen 1
6720 Fanø

Forløb

Borgeren kan få en personlig samtale en gang om ugen. Samtalerne varer to timer.