På Fanø har vi tre velfungerende forsamlingshuse, der danner rammen om mange aktiviteter for både store og små hen over året.

Forsamlingshusene modtager årligt et driftstilskud fra Fanø Kommunes kulturudvalg”

Rindby forsamlingshus

Sønderho forsamlingshus

Strien