Fanø Kommune afsætter hvert år midler til støtte af frivilligt socialt arbejde. Det sker efter § 18 i Lov om social service.

Ansøgningsfristen er 6. september 2020.

Foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde til gavn for borgere, herunder pårørende, i Fanø Kommune.

Fanø Kommunes støtte til frivilligt social arbejde fordeles på følgende måde:

 1. Ansøgninger fra lokale foreninger eller enkeltpersoner, der indeholder en beskrivelse af fremadrettede projekter indenfor frivilligt socialt arbejde og som er rettet mod målgruppen.
 2. Ansøgninger fra nabokommunale eller regionale foreninger, der indeholder en beskrivelse af fremadrettede projekter indenfor det frivillige sociale arbejde og som er rettet mod målgruppen.
 3. Ansøgninger fra lokale foreninger - fortsættelse af igangværende projekter indenfor det frivillige sociale arbejde.
 4. Ansøgninger fra nabokommunale eller regionale foreninger – fortsættelse af igangværende projekter indenfor det frivillige sociale arbejde.
 5. Ansøgninger fra landsdækkende organisationer


 

Der kan søges til aktiviteter, hvor der er en frivillig social indsats til gavn for nedenstående grupper i Fanø Kommune:

 • Børn
 • Unge
 • Voksne
 • Ældre

herunder personer med handicap, flygtninge, misbrugere, socialt udsatte m.fl.

En social indsats i forhold til målgruppen kan rette sig mod følgende:

 • Forsørgelse
 • Adfærd
 • Omsorg
 • Forebyggelse af problemer i relation til foranstående.

Der kan søges en gang årligt.

For at markere vigtigheden af det frivillige arbejde på Fanø, ønsker Fanø Kommune at tage del i den nationale fejring af Frivillighedsdagen. Dette sker med et årligt tilbagevendende arrangement den sidste fredag i september måned.

Dagens indhold kan variere fra år til år, og forskellige parter kan inddrages i planlægningen af dagen.

Frivillighedsdagen er en fejring af alle frivillige på Fanø, både inden for det sociale, kulturelle og idrætslige område.