Dekorativ billede af bjørneklo

Invasive arter er dyr og planter, der spredes til områder, som de ikke selv ville kunne sprede sig til, og som har en negativ effekt på den oprindelige biodiversitet.

Alle grundejere er forpligtiget til at bekæmpe Kæmpe-bjørneklo på egne arealer.

Hvordan bekæmpes Kæmpe-bjørneklo?

Enkeltstående planter og bevoksninger op til 200 individer anbefales rodstukket. Metoden er den mest effektive til at slå kæmpebjørneklo ihjel med, men den er arbejdskrævende.

Store forekomster kan slås, afgræsses eller nedpløjes. Det kan være aktuelt at anvende et sprøjtemiddel (glyphosat) til påsmøring eller evt. punktsprøjtning. Påsmøring giver det bedste resultat.

Fanø Kommune anbefaler anvendelse af de manuelle metoder, da de er mest skånsomme overfor miljøet. Anvender man glyphosat, skal alle sikkerhedsmæssige og miljømæssige forskrifter overholdes, og der skal tages hensyn til at bekæmpelsesmetoden ikke må være til skade for økologiske bedrifter.

 

Forekomster

 

Bekæmpelsesmetoder

 

Manuelt

Sprøjtning

1-200 individer

 

Rodstikning

 

Store forekomster

Afslåning

Afgræsning

Nedpløjning

Påsmøring

Punktsprøjtning

Tidsfrister for bekæmpelse

Bekæmpelsen skal gentages og kontrolleres flere gange i løbet af en sæson. Det anbefales at bekæmpe to gange mellem den 15. april og 1. juni. Det er vigtigt at starte tidligt, når planterne har to blade og kun er 10-15 cm høje, jo mindre planterne er, jo nemmere er det at bekæmpe dem.

Der er følgende minimumsfrister for bekæmpelse:

Bekæmpelse

 

Tidspunkt

  1. Bekæmpelse

 

Inden 1. juni

  1. bekæmpelse

 

Inden 15. juni

  1. bekæmpelse

eller kontrol af foregående bekæmpelser

Inden 1. september

 

Se Fanø Kommunes indsatsplan  for kæmpe-bjørneklo.pdf

Læs mere her: Forslag fra Miljøstyrelsen til sprøjtefri bekæmpelse af Kæmpe-bjørneklo naturstyrelsen.dk/publikationer/2008/mpe-bjoerneklo/