1

Parkeringspladsen
ved lystbådshavnen

200 kr.

Landzone

60

Offentlige formål, parkeringsplads

2

Rådhuspladsen

 

Byzone

33 og 33-1 150

Offentlige formål

3

Museumspladsen

500 kr.

Byzone

33 og 33-1 105

Centerområde - centerformål

4

Realen/tidl. "fritter" grund

500 kr.

Byzone

33 og 33-1 104

Offentligt formål, blandede byfunktioner

5

Området ved parkeringsarealet, Suensonsvej

 

Byzone

33 og 33-1 105

Boligområde, boligformål

6

Parkeringspladsen bag diget

500 kr.

Byzone

Ingen lokalplan Ram 1.0.11

Offentlige formål, havne formål, venteformål, parkeringsformål

7

Parkeringspladsen foran diget

 

Byzone

60

Offentlige formål. parkering, vente fac.

8

Odden børnehave

 

Byzone

13

Daginstitution

9

Skole området

500 kr.

Byzone

95

Offentlige formål: Idræt, skole, bibliotek, biograf, cafe formål

10

Stadion området (tidl. opvisningsbane)

500 kr.

Byzone

Ingen lokalplan Ram 1.F.1

Rekreativt formål

11

Parkeringspladsen ved Kirken - Sønderho

500 kr.

Byzone

19

Helårsboliger, institutioner, varmecentral, mindre butikker

12

Sønderho gl. skole

500 kr

Byzone

19a

Offentlige formål

 

Depositum: 10.000 kr.
Priserne er angivet pr. døgn excl. forbrug.

Foreningsrelaterede arrangementer er gratis og private arrangementer er i henhold til ovennævnte priser.

Benyt kortet til at få overblik over arealer i Nordby og Sønderho der kan lejes. Brug plus-knappen for at zoome ind i kortet.

Nedenstående selvbetjeningsløsning skal anvendes ved ansøgning om leje af kommunens arealer. Samtidig kan der evt. ansøges om bevilling og beredskabet informeres.

Ansøgning om offentlig arrangement