Miljøportalen er din indgang til data om natur og miljø i Danmark. På Miljøportalens kort Arealinformation findes oplysninger om vand, natur, fredninger, naturbeskyttelse, jordbrug, støj og meget mere.