Folketinget har i 2018 vedtaget lov om dansk indfødsret og besluttet at kommunalbestyrelsen
mindst to gange årligt skal afholde en ceremoni for borgere, der ansøger om dansk indfødsret.