Vi har alle på Fanø en fælles opgave i den kommende tid for at begrænse Corona-smitte.

På hjemmesiden www.coronasmitte.dk kan man finde alle informationer om Corona samt gode råd til at undgå smitte. Vi opfordrer alle til løbende at holde øje med hjemmesiden.

Fanø Kommune vil løbende informere om lokale forhold og tiltag. Vi opdaterer siden i takt med at nye informationer er til rådighed.

Ikke alle borgere er digitalt kyndige. Vi opfordrer derfor til, at vi alle hjælper hinanden. Har du en nabo eller pårørende, der ikke er digital, så tilbyd din hjælp, så alle er godt informeret.

Ældre og syge borgere er særligt udsatte i forhold til smitte. Vi opfordrer derfor alle borgere til at passe særligt godt på de svage ved at minimere fysisk kontakt.

 

Information den 25. maj 2020

Rådhuset vil på trods af beslutningen om genoplukning af Danmark, fortsat være lukket for personlig fremmøde frem til den 8. juni 2020.

I stedet skal alle besøgende på forhånd bestille tid, så der ikke opstår kødannelser og dermed øget smitterisiko. 

Telefonen vil fortsat være åben i telefontiden:

76 660 660
Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-12.

Information den 18. maj 2020

Vi skal holde afstand

Derfor bliver kørsel forbudt i Hovedgaden fra Store Slippe til Niels Engersvej 

  • Torsdag den 21. maj til og med søndag den 24. maj 2020. Dagligt kl. 11-18. (Kristi Himmelfart)

  • Lørdag den 30. maj til og med mandag den 1. juni 2020. Dagligt Kl. 11-18. (Pinsen)

Det er tilladt for beboere i Hovedgaden og folk med lovligt ærinde at køre i gågaden i perioden

Lovligt ærinde er f.eks. fragtfolk, hjemmepleje og håndværkere.

Det er ikke lovligt ærinde at køre i gågaden fordi man skal handle. 

Der udstedes ikke tilladelser

Det er Politiet, der vurderer om kørslen er i lovligt ærinde.

Vi henstiller til, at den lovlige kørsel minimeres mest muligt i perioden.

Sundhedsstyrelsens retningslinjer

Fanø Kommune har taget denne hastige beslutning på baggrund af erfaringerne fra bededagsferien.

I bededagsferien var der en del trængsel i Hovedgaden med både gående og kørerne, hvilket gav problemer med at holde afstand mellem de gående.

Fanø Kommune ønsker med dette tiltag, at skabe tryghed for de gående, så de har mulighed for at holde afstand, som foreskrevet i Sundhedsstyrelsens retningslinjer om corona.

Information den 13. maj 2020

Rådhuset vil grundet beslutningen om kun delvis genoplukning af Danmark, fortsat være lukket for personlig fremmøde frem til den 8. juni 2020. 

Telefonen vil fortsat være åben i telefontiden:

Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-12

Hvis der er henvendelser, der kræver personlig fremøde, vil dette kunne aftales pr. telefon.

 

Information den 29. april 2020

De politiske udvalg har i denne uge behandlet politiske holdninger til genåbningen af Fanø Kommune.

Alle er enige om, at vi skal udnytte de muligheder der gives til en genåbning. Vi har ikke haft registrerede corona tilfælde i Fanø Kommune, så vi vurderer, at hvis sundhedsstyrelsens retningslinjer overholdes, så kan vi åbne i det tempo der gives mulighed for.

Der er i dag uddelt visir til alle medarbejdere i Rehab og omsorg, som personligt værnemiddel til brug ved opgaver, hvor tæt ansigt til ansigt kontakt ikke kan undgås.

Fra den 27.april er der åbnet for besøg på Fanø Plejecenter.

Det er indtil videre udelukkende nære pårørende, som kan komme på besøg og kun i begrænset omfang.

Der er sendt beskrivelse af retningslinjer for besøg til de pårørende.

Plejecentret hjælper stadig meget gerne med telefonophold og videoopkald, så det må alle meget gerne fortsætte med.

Information den 22. april 2020

Der er nu efter den første uge ca ¾ af børnene som kommer i daginstitutionerne. Vi har plads til alle børn samtidig med, at vi kan følge sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Fanø Kommune er ved at udarbejde lokale retningslinjer for brugen af visir til plejepersonalet.
Samtidig arbejdes der med en model, hvor der kan åbnes for udendørs besøg hos plejehjemsbeboerne. Der vil så hurtigt som muligt komme information til de pårørende.
Der åbnes ligeledes for, at plejehjemsbeboerne kan få besøg af fodterapeuten.

Der åbnes ud fra en konkret og individuel vurdering for planlagt ophold på Midlertidig ophold til sårbare borgere med henblik på aflastning af rask ægtefælle.

Forebyggende hjemmebesøg gennemføres telefonisk.
Der tilbydes ud fra en konkret og individuel vurdering træning i sundhedshusets træningssal til borgere.

 

Information den 21. april 2020

Der er stadig stort pres på genbrugspladsen og retningslinjerne for afstand gælder stadig. Der er især pres på fra kl. 14.00-16.00. Genbrugspladsen har åbent til kl. 18.00, så det henstilles, at såfremt man har mulighed for det så afleverer så sent som muligt. Ligeledes henstilles det til, at alle sorterer deres affald hjemmefra så opholdet på genbrugspladsen bliver så kort som muligt.

Der vil gradvist blive åbnet op for muligheden for at dyrke idrætsaktiviteter som ikke kræver personkontakt. Fanø Kommune vil melde ud hvilke udendørsfaciliteter det vil blive muligt at anvende og under hvilke vilkår.

Grundet Covid-19 situationen blev Byrådsmødet den 20.04.2020 afholdt via vores virtuelle mødelokale. Byrådsmødet er efterfølgende lagt på Fanø Kommunes YouTube kanal. 

For mere information: 
https://www.fanoe.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadsmoede-video-streaming 

Information den 20. april 2020

Der afholdes i aften virtuelt Byrådsmøde. 

Grundet Covid-19 situationen vil Byrådsmødet den 20.04.2020 blive afholdt "sammen - men hver for sig" via vores virtuelle mødelokale.

For mere information: 
https://www.fanoe.dk/politik/dagsordener-og-referater/byraadsmoede-video-streaming 

Vi har nu haft vores daginstitutioner åbent siden i torsdag.

I dag er der fortsat kun halvdelen af børnene som er mødet frem i daginstitutionerne. Såfremt dette fortsætte de kommende dage, vil Fanø Kommune forhøre sig hos forældrene hvorfor de fortsat ikke ønsker, at deres børn kommer i vuggestue og børnehave.

Fra og med mandag den 20.04.2020 til og med torsdag den 23.04.2020

samt 

Fra og med mandag den 27.04.2020 til og med torsdag den 30.04.2020

Der sejles derfor kun med 1 bilfærge.

M/B Sønderho indsættes på udvalgte afgange med passagerbegrænsning på max 30 personer. 

Hold dig orienteret om fartplaen på https://www.fanoelinjen.dk/fartplan samt driftsstatus på https://www.fanoelinjen.dk/driftsstatus 

Information den 16. april 2020

Så oprandt dagen hvor dagtilbud og skolen åbnede dørene for mange børn og voksne som havde glædet sig til gensynet.

Alle vores dagtilbud og dagpleje åbnede i dag i de fulde åbningstid. Ca. halvdelen af de indmeldte børn var mødt op, de øvrige havde forældrene valgt at holde hjemme.

Alle retningslinjer er blevet fuldt, det har ikke været en nem opgave, men bestemt mere positivt end forventet- alle er ved godt mod og børnene var virkelig glade for at se kammerater og personalet, især børnehavebørnene.

Skolen har haft en fantastisk dag med glade og forventningsfulde børn. Den rullende start har fungeret perfekt og alle er glade.

Der arbejdes på at åbne træningssalen fra på mandag for enkelte grupper men i en anden form en normalt.

Vi hat nu fået tallene fra færgen. Der har været en nedgang i antallet af passagerer på 53,5% svarende til 42.000 personer og i antallet af biler på 43,6 % svarende til 8.372 biler. Der har altså kun været halvdelen af de folk på Fanø der plejer at være.

Mandag afholder byrådet ordinært møde. Mødet holdes virtuelt, så det vil ikke være muligt at overvære det, men det vil være muligt via kommunens hjemmeside at følge med i mødet.

Information den 14. april 2020

Hermed den første opdatering efter påsken.

Alt personale har i dag været samlet for at forberede åbning af vores dagsinstitutioner og dagplejen på torsdag.

Der er rigtig meget praktisk som skal på plads inden åbningen for at overholde sundhedsstyrelsens retningslinjer. Forældrene har fået besked på hvor og hvordan børnene skal afleveres. Vi har planlagt efter, at alle børn møder ind og alle glæder sig selvom det bliver en anderledes hverdag.

Også på skolen er dagen i dag brugt til at personalet har forberedt sig på skolestarten for børnene fra 0.-5. klasse fra på torsdag.

Skoledagen bliver lidt kortere og SFO´en ændres til en ude SFO. Der er givet besked til alle forældre om hvordan skoledagen tilrettelægges.

Det bliver en andreledes skoledag, men børnene glæder sig helt sikkert til at møde kammerater og lærere.

Forlængelse af nedlukningen begynder, at give udfordringer på genoptræningsområdet, da mange borgere mangler deres genoptræning. Det arbejdes der med, bl. a med kontakt over video for de borgere som kan det.

På genbrugspladsen har der været travlt i påsken, men det er forløbet rigtig godt ikke mindst takket være hjælp fra beredskabet.

Miljøstationerne har givet nogle problemer, da de meget hurtigt blev fyldte. Der er blevet afleveret væsentligt mere affald end sidste år, selvom der har været færre folk på Fanø.

Information den 8. april 2020

Som virksomhed kan du ansøge om kompensation for en andel af din virksomheds faste omkostninger.

Der åbnes for den digitale ansøgningsblanket i dag, den 8. april.

For mere information: Virksomhedsguiden.dk

Oversigt - Faste omkostninger

Rådhuset vil grundet beslutningen om kun delvise genoplukning af Danmark, fortsat være lukket for personlig fremmøde frem til den 10. maj 2020. Telefonen vil fortsat være åben i telefontiden:

Mandag-onsdag kl. 9-15, torsdag kl. 9-17 og fredag kl. 9-12.

Hvis der er henvendelser, der kræver personlig fremmøde, vil dette kunne aftales pr. telefon.

Rådhuset har telefon nr. 76 660 660. Du kan også ringe direkte til den enkelte medarbejder.

Du kan finde alle direkte telefonnr. på https://www.fanoe.dk/kommunen/kontakt/soeg-efter-medarbejder-eller-funktion 

Dagplejen og daginstitutionerne åbner torsdag den 16. april. Alle forældre vil få direkte besked på børneintra om de nærmere vilkår.

Alle børn fra 0.-5. klasse skal møde i skole torsdag den 16. april. Nærmere information til alle forældre vil blive givet på aula.

Information den 7. april 2020

Så fik vi alle i går meldingen om, hvordan den første genåbning af Danmark skal ske, såfremt udviklingen af Covi-19 fortsætter som nu. For Fanø kommune betyder det, at vi hurtigt skal have gjort vores dagtilbud og vores skole klar til at modtage børnene fra 0 år til 5. klasse.

Børnene fra 0-5 klasse skal starte i skole, SFO og klub. Vi forventer, at børnene starter onsdag efter påske. Alle forældre vil få besked så snart vi ved mere.

Vi kender endnu ikke de retningslinjer og krav, der vil komme til institutionerne og vi kan derfor heller ikke sige præcist, hvornår vi kan være klar til at åbne.

Vi vil gøre alt hvad vi kan, for at det bliver onsdag efter påske, men før vi kender kravene til bl.a indretning, kan vi ikke sige det med sikkerhed. Alle forældre vil få besked, så snart vi ved, hvornår vi er klar.

Vi har heldigvis stadig ingen tilfælde af corona på plejecentret.

Information den 6. april 2020

Folketinget vedtog den 31. marts 2020 lovforslag nr. L 158, Forslag til Lov om æn-dring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme

Tilbud omfattet af midlertidigt besøgsforbud
Det midlertidige forbud mod adgang for besøgende gælder følgende typer af offentlige og private tilbud, jf. bekendtgørelsens § 1:
1) Særlige dagtilbud efter § 32 i lov om social service.
2) Særlige klubtilbud efter § 36 i lov om social service.
3) Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder efter § 66, stk. 1, nr. 5, i lov om social service.
4) Opholdssteder for børn og unge efter § 66, stk. 1, nr. 6, i lov om social service.
5) Døgninstitutioner, herunder delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede af-delinger på døgninstitutioner samt sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afde-linger efter § 66, stk. 1, nr. 7, i lov om social service.
6) Sociale akuttilbud efter § 82 c i lov om social service.
7) Stofmisbrugsbehandlingstilbud efter §§ 101 og 101 a i lov om social service.
8) Beskyttet beskæftigelse efter § 103 i lov om social service.
9) Aktivitets- og samværstilbud efter § 104 i lov om social service.
10) Midlertidige botilbud til voksne efter § 107 i lov om social service.
11) Længerevarende botilbud efter § 108 i lov om social service.
12) Kvindekrisecentre efter § 109 i lov om social service.
13) Forsorgshjem,

Det midlertidige besøgsforbud omfatter både fællesarealer og udearealer samt den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over.
Medarbejdere på tilbuddene og personer, der skal levere varer eller serviceydelser til tilbuddet, anses ikke som besøgende.

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19, jf.  bekendtgørelse nr. 371 af 4. april 2020.

Beslutningen om forbud omfatter både fællesarealer og den del af boligen, som beboeren selv råder over. Forbud kan også omfatte udearealer, som ligger på institutionens område, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af coronavirus/COVID-19.

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. april 2020 kl. 10.00 og ophæves den 1. juli 2020.

Dette påbud ophæver og erstatter styrelsens påbud af 18. marts 2020.

Information den 3. april 2020

Mens vi alle spændt venter på en udmelding fra Statsministeren om og i givet fald hvordan vi stille og roligt kan lukke samfundet op igen følger her den saglige opdatering fra Fanø.

Rigtig god - og stille -  påske!

Påsken står for døren - det er en tid, der traditionelt er forbundet med masser af hyggeligt samvær med venner og familie. Samtidig har statsministeren i denne uge meldt ud, at vi forhåbentlig snart kan begynde at åbne Danmark langsomt igen.

Det vil derfor for mange i den kommende uge være rigtig fristende at begynde at slække lidt på kravende om at holde afstand og ikke mødes flere mennesker sammen. Det skal vi ikke!

Hvis vi skal gøre os forhåbninger om langsomt at kunne begynde at vende tilbage til en normal hverdag igen på den anden side af påsken, er det vigtig, at vi alle fortsat følger alle sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Vi er alle blevet rigtig gode til det med at spritte hænder og hoste i ærmet. Vi er også blevet meget bedre til at holde afstand i det offentlige rum, og de fleste har holdt sig fra sociale sammenkomster. Den sidste del - de sociale sammenkomster - er den allerhårdeste, for vi det bliver sværere og sværere at undvære de hyggelige stunder med venner og familie. Men vi skal holde ud lidt endnu, og det kan vi godt!

Vi må nyde det helt nære samvær, vi har med dem, vi bor sammen med lidt ekstra – måske er det også sundt nok at skrue lidt ned for tempoet og finde ind til hinanden i de små hjem. Vi er mange, der har drøn på i dagligdagen, og tid til nærvær er faktisk et stort privilegium.

Og så må vi tænke ud af boksen, når vi bliver socialt trængende. Jeg hører i disse dage om masser af kreative måder at mødes på, og jeg bliver imponeret over opfindsomheden. Familier planlægger festlige påskefrokoster sammen virtuelt og glæder sig til at vise maden frem for hinanden. Sommerhusnaboer, der plejer at mødes til et glas vin på terrassen, ’mødes’ nu på hver sin terrasse og skåler med hinanden via Skype. iPads og computere gløder som aldrig før, og bedste- og oldeforældre bliver eksperter i at tale med børnebørnene via Messenger. Min egen søn, der blev 18 år forleden, fejrede vi i familiens skød med bål i det fri, og senere skålede han med en flok venner i et virtuelt rum på nettet – ikke helt den fødselsdag, han havde forestillet sig, men omvendt heller ikke en fødselsdag, han glemmer!

På Fanø er vi oven i købet velsignet med masser af natur og masser af plads – vi har både skove, rå klitter, smukke heder og brede strande! Så der er rig mulighed for at bruge påskeferien til at udforske alle de hjørner og kroge, man ikke kender, eller genbesøge de hemmelige yndlingssteder, man ikke når i den travle hverdag.

Jeg håber at vi vil huske tilbage på Påsken 2020 som en anderledes, men dejlig påske fyldt med lange gå- cykel- og løbeture i det fri, fyldt med afslapning med gode bøger, spil og film, fyldt med god mad og drikke, fyldt med kreative aktiviteter og musik og ikke mindst fyldt med virtuelt samvær og gode grin med venner og familie på helt nye måder!

Det bliver helt sikkert ikke en påske, som det plejer, men jeg håber I alle får en rigtig dejlig påske!

Mange hilsner

Sofie Valbjørn, Borgmester

Det kan stadig med glæde konstateres, at der ikke er nogle borgere fra Fanø indlagt med corona. Vi får hver dag tal fra sygehusene og kan derfor følge udviklingen.

Vi har fra DR fået en henvendelse om, hvor mange beboere på vores plejehjem der har været eller er smittet med corona. Hertil kan vi stadig svarer. Vi har ingen. Det håber vi inderligt vil fortsætte.

Vi har stadig meget få børn i nødpasning i både skolen og dagtilbudene.

50 mio. kr. skal hjælpe samfundets mest sårbare og udsatte
under coronakrisen

Store grupper i samfundet er i denne tid under pres. Både de mest udsatte og sårbare, men også mennesker, der pludselig får vendt deres liv på hovedet, fordi de eksempelvis er kronisk syge eller kæmper med konsekvenserne af at være isoleret i eget hjem. TrygFonden afsætter nu 50 mio. kr. i akut hjælp til de mange foreninger og organisationer, der arbejder for at øge trygheden for netop disse målgrupper.

Under coronakrisen har en stor gruppe af sårbare og udsatte – både på arbejdsmarkedet og i særdeleshed uden for arbejdsmarkedet – ikke mulighed for at få tilstrækkelig hjælp eller være en del af vigtige fællesskaber, som de har brug for. Flere fremhæver, at udfordringerne også rammer grupper, som ikke normalt er at betegne som udsatte, men som i denne tid oplever særlige bekymringer fx på grund af et liv med kronisk sygdom, ensomhed, social isolation eller mentale udfordringer.
For at afbøde og afhjælpe nogle af disse svære udfordringer, har TrygFonden nu afsat 50 mio. kr. fordelt på to puljer på henholdsvis 30 og 20 mio. kr.

Der etableres en social akutpulje på 30 mio. kr., der kan ansøges fra i dag af de organisationer, foreninger og andre aktører, der kæmper for at hjælpe dem, der er særligt hårdt ramt i denne tid.

Læs mere om den sociale akutpulje her. 

Den anden pulje på 20 mio. kr. er øremærket virksomheder med socialt ansvar som et bærende element i deres forretningsmodel. Puljen etableres i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond og består i, at TrygFonden garanterer for lån i virksomhedens sædvanlige pengeinstitut. Der arbejdes i øjeblikket på den konkrete udmøntning af ordningen.

Læs mere om den socialøkonomiske pulje her.

Information den 2. april 2020

Plejecentret har modtaget kage til beboerne fra Brugsen og fra Fanø Laks. En stor tak skal lyde på beboernes vegne. Det er dejligt at mange tænker på dem.

Røde Kors og Ældresagen tilbyder telefonvenner og hjælp til ældre. Tilbuddet sendes med hjemmeplejen ud til borgerne.

Røde kors-hjælpenetværk

Har du brug for at få købt ind, hentet en pakke, hentet medicin eller andre praktiske gøremål, så er vi klar.

Kontakt os på 3529 9660. Telefonerne er åbne mellem kl. 9-19 mandag til søndag.

For mere information: Rødekors.dk/corona/hjælp, hvor du også kan skrive dig op for at modtage hjælp.

Vi er nu næsten på plads med oprettelse af midlertidige pladser hvis der skulle blive behov for at udskrive borgere fra sygehuset, eller vi skulle få brug for at sende borgere i isolation.

Fanø Kommune vil i samarbejde med erhvervslivet i næste uge uddele flyers som opfordrer alle både fastboende og gæster til at holde fast i sundhedsstyrelsens anbefalinger og ikke slække på kravene. Samtidig opfordrer vi alle til at respektere og følge de vejledninger og anvisninger som de enkelte forretninger og restauranter giver.

Business Esbjerg indbyder til webinar "Hvordan holder vi gang i Esbjerg og Fanø Kommuners virksomheder?". 

For mere information: Business Esbjerg 

Information den 1. april 2020

Vi har nu 55 medarbejdere igennem hygiejnekursus efter de nye retningslinjer.

Fanølinjen har meddelt, at de desværre ser sig nødsaget til at foretage reduktioner i sejlplanen for perioden den 3.april- 13.april som følge af den begrænsede rejseaktivitet i forbindelse med Corona-krisen. Rederiet havde i planlægningen indsat en del ekstra afgange i forhold til 2019. Disse afgange fjernes igen ligesom der foretages yderligere reduktioner med færge 2 på tidspunkter, hvor der forventes begrænset efterspørgsel.

Hold øje med sejlplanen hvor afgangene vil være annonceret.

Information den 31. marts 2020

Vi følger sammen med de andre kommuner nøje hvor mange der bliver indlagt på sygehuset fra Fanø. Vi har heldigvis stadig ingen indlagte med coronavirus.

Vi er klar til at tage andre patienter hjem i tilfælde af, at der bliver behov for pladserne på sygehuset. Vi er i tæt samarbejde med Esbjerg kommune om vores akutsygepleje og pladser til patienter med covid-19.

Vi har i dag haft en særdeles vellykket genåbning af genbrugspladsen.

Der er stor ros til borgerne på Fanø, som har taget henstillingerne om ikke alle at komme den første dag til sig. Der har kun været en kø på max 5 biler. Også stor tak til vores beredskab som har hjulpet og som vil gøre det resten af ugen.

Information den 30. marts 2020

Efter længere tids nedlukning af genbrugspladsen åbner Fanø Kommune tirsdag den 31. marts igen genbrugspladsen på Sønder Nytoft.

Der vil grundet Corona være en del restriktioner og begrænsning i antallet, der kan være på pladsen ad gangen, og derfor har Fanø Kommune besluttet at udvide åbningstiden i en periode.

Vi vil gerne opfordre alle til at tage hensyn og udvise tålmodighed.

Genbrugspladsen vil,

  • Holde åbent fra kl 10.00 til 16.00 alle ugens 7 dage frem til påske.
  • Af sikkerhedsmæssige grunde kan der kun lukkes 5 biler ind på genbrugspladsen ad gangen
  • Trafikregulering ved porten og på offentlig vej vil blive foretaget af beredskabet i samarbejde med politiet

Da genbrugspladsen vil være åben 7 dage om ugen frem til påske, opfordrer Fanø kommune til, at ikke alle borgere kører på genbrugspladsen den første dag, men venter nogle dage, så vi får fordelt presset på genbrugspladsen over flere dage.

Hvis der opstår kø ved pladsen, opfordrer vi til, at man bliver i sin bil, indtil der er adgang til at komme ind på pladsen.

I påsken vil genbrugspladsen være åben alle dage mellem 10.00 og 14.00 som tidligere år, og der vil stadig kun blive lukket 5 biler ind ad gangen.

Fanø Kommune opfordrer til, at du sorterer dit affald hjemmefra. Det gør dit besøg på genbrugspladsen meget hurtigere for os alle sammen.

Pladsen er som hidtil åben for erhvervskunder mellem 7.00 og 9.00.

Der arbejdes på en løsning hvor træningssalen i sundhedshuset kan anvendes til patienter udskrevet fra sygehuset. Dette kræver en mindre ombygning. Der sikres de nødvendige tilladelser.

Der er kommet nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen om sundhedsplejerskens arbejde. Disse følges fremadrettet.

Der er samarbejde med Røde Kors for at sikre, at vores borgere med anden etnisk baggrund får de nødvendige informationer og forstår dem.

For mere information: rodekors.dk - corona hjælpenetværk 

Information den 26. marts 2020

Efter vedtagelsen af nedlukning frem til efter påske har det også som konsekvens, at Rådhuset fortsat er lukket for personlig betjening.

Man kan dog fortsat kontakte Rådhuset pr. telefon eller mail. Alle medarbejdere svarer på mail og telefon i åbningstiden.

Vi oplever, at flere af de borgere som skulle have været til genoptræning vil få problemer når nedlukningen er forlænget. Vi arbejder derfor på en udvidet videoløsning for disse borgere.

Derudover har vi en gruppe sårbare borgere fx hjemløse og narkomaner som vi skal være særligt opmærksomme på hvordan vi kan hjælpe.

Vi er ved at undersøge krav til indretning af midlertidige pladser til døgnplejen så vi kan være klar, hvis vi skulle få behovet.

Vi er hele tiden opmærksomme på hvordan vi sikrer tilstrækkeligt med værnemidler til personalet.

 

Information den 24. marts 2020

Der har efter statsministerens udmelding om forlængelse af foranstaltningerne i forbindelse med covid-19 været en del forvirring om, hvorvidt sommerhusejere og andre, som har lyst til at komme til Fanø, er velkomne eller ej.

Byrådet på Fanø respekterer fuldt og helt Statsministrens udmeldinger og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men der er i disse udmeldinger indtil videre ikke et forbud mod at bevæge sig mellem regionerne og dermed heller ikke mod at komme til Fanø.

Som den kommune i Danmark, hvor turisme udgør den absolut højeste andel af kommunens samlede økonomi, er vi på Fanø meget glade for vores sommerhusejere og gæster på øen, og vi sætter en ære i at de føler sig velkomne og en del af øens fællesskab.

Alle på Fanø - fastboende, sommerhusejere og gæster - skal selvfølgelig overholde Sundhedsstyrelsens meget enkle og tydelige henstillinger om hygiejne og afstand til hinanden. Vi har god plads og masser af natur på Fanø, så heldigvis er dette nemmere end mange andre steder i landet.

Vi har dog på Fanø to udfordringer, når vi har gæster på øen. Det er på overfarten med færgen, og når vi handler i butikkerne. Byrådet skal derfor henstille både fastboende og gæster til, at man overholder de retningslinjer, der er om at holde afstand og ikke forsamles flere sammen, vaske hænder og hoste i ærmet.

Butikker, restauratører og andre erhvervsdrivende, der holder helt eller delvist åbent, har lavet en række restriktioner, så det er muligt trygt at handle, hente take away mad o.l. Vi har alle ansvar for at sikre, at vores erhvervsdrivende kan efterleve kravene til dem ved at respektere deres forholdsregler.

Færgen henstiller til, at man bliver i sin bil, mens man sejler over. Er man gående så hold afstand. Det henstiller vi til, at alle respekterer.

Når du er i sommerhus, så respektér henstillingerne om ikke at være for mange forsamlet. Det er ikke i år, vi skal samles og hygge os over påskefrokosten.

Hvis vi alle tager vores forholdsregler og overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der ikke blive behov for yderligere stramninger som regionale rejseforbud eller totalt udgangsforbud.

Byrådet, Fanø

Lige nu er alle optaget af, om vi har tilstrækkeligt med værnemidler i hele landet. Derfor indberetter vi med få dages mellemrum til lægemiddelstyrelsen, hvor lang tid vi har tilstrækkeligt med værnemidler. Der arbejdes over hele landet for at sikre tilstrækkeligt.

I morgen onsdag starter hygiejnekurser for personalet i henhold til nye retningslinjer.

Information den 23. marts 2020

Vi er lige ved at være klar til at gå i luften med brugen af videomøder for beboere og pårørende.

Fanø Kommune opfordrer feriegæster og turister der kræver sygepleje til at undlade at besøge Fanø i påsken.

Feriegæster der har behov for hjemmepleje kan grundet den nuværende situation ikke forvente hjælp fra Fanø Kommune.

Erhvervshusets akutte corona-beredskab

Erhvervshus Sydjylland står klar med sparring og vejledning, hvis din virksomhed er akut udfordret af corona-krisen.

Coronakrisen er en helt ny slags udfordring for os alle – også virksomhederne. I Erhvervshus Sydjylland er erfarne forretningsudviklere klar til at sparre med alle sydjyske virksomheder om udfordringerne og mulige løsninger i den svære situation, som pandemien har skabt.

For mere information: Erhvervshus Sydjylland

Information den 20. marts 2020

Fanø Kommune anbefaler at vi alle støtter op om det lokale erhvervsliv

Fanø-partnere i Nationalpark Vadehavet (NPV) har lavet en oversigt som støtte til Fanøs erhvervsliv,- specielt restauranter og fødevarersektoren samt de meget turistafhængige butikker.

For mere information: npvfanoe.dk/fanoe/

Der er etableret samarbejde med én af sygeplejerskerne fra CMS (Center for Maritim Sundhedsuddannelse), om  at bistår med undervisning til plejepersonalet i brugen af værnemidler og de særlige hygiejniske retningslinjer i forbindelse med COVID-19.

Derudover er der lavet aftale med CMS om, at vi kan låne værnemidler fra deres depot, hvilket er af stor betydning.

Vi er på plads med det tekniske arbejde til en videoløsning til de pårørende på plejecentret. Vi mangler lige det sidste af udarbejdelse af vejledninger til personalet.

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en oversigt over spørgsmål og svær vedr. bekendtgørelser udsted i medfør af Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (L133)

For mere information: Oversigt over spørgsmål og svar i medfør af L133

Der er meget diskussion i hele landet omkring lukning af genbrugspladserne.

Vi arbejder i Fanø Kommune på en model for delvis åbning af genbrugspladsen. Vi skal ved en åbning sikrer, at vi fortsat kan overholde retningslinjerne om ikke at samles flere end 10 mennesker ad gangen. Samtidig skal vi sikre trafikken både til pog fra pladsen samt at vores medarbejdere ikke udsættes for smitterisiko.

Mange bekymrer sig om overfarten med færgen, hvis der kommer mange gæster til øen.

Fanølinjen er meget opmærksom på udfordringerne og har på deres hjemmeside gjort opmærksom på retningslinjerne. Vi henstiller til, at man følger disse, at man under overfarten bliver i bilen og hvis man er gående sørger for at holde afstand, også når man skal af og på færgen.

Vi nærmer os i plejen det tidspunkt hvor vi ikke længere kan opretholde vores normale beredskab, derfor planlægges det nu at inddrage de nye afløsere som har meldt sig

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et antal pjecer med en række spørgsmål og svar om corona. Vi anbefaler, at man orienterer sig i disse pjecer.

På hjemmesiden www.coronasmitte.dk kan man finde alle informationer om Corona samt gode råd til at undgå smitte. Vi opfordrer alle til løbende at holde øje med hjemmesiden.

Information den 19. marts 2020

Vi har fortsat beredskab til at passe de børn som har behov, men alle forældre har fundet andre muligheder, så ingen har endnu brugt nødpasningen.

Vi forsøger at være forebyggende omkring mangel på personale, der er derfor et stillingsopslag på Fanø Kommunes hjemmeside, hvor vi søger medarbejdere, som kan være klar, hvis vi skulle få behov for det.

For stillingsopslag: https://www.fanoe.dk/kommunen/ledige-stillinger-job-uddannelse/ledige-stillinger 

Der er etableret et samordningsforum for de 5 kommuner som hører til Sydvestjysk Sygehus. Der afholdes videokonference 2 gange om ugen for at sikre samordning på området.

Fra i morgen fredag vil dørene på plejecentret være låst. Der arbejdes på, en videoløsning så de pårørende udover telefonisk kan komme i kontakt med deres pårørende.

Vi har i dag torsdag været nødsaget til at lukke genbrugspladsen. 

Det har desværre vist sig, at alt for mange kommer på genbrugspladsen ad gangen. Dette sammenholdt med skærpelsen om at kun 10 personer må samles ad gangen har gjort, at Fanø Kommune har lukket for privates brug af genbrugspladsen.

Pladsen vil fortsat være åben fra kl. 07.00-09.00 for erhverv.

Information den 18. marts 2020

Fra i dag onsdag er der trådt nye skærpelser og restriktioner i kraft. Fanø Kommune opfordrer alle til at holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk

Det har desværre vist sig, at alt for mange kommer på genbrugspladsen ad gangen. Dette sammenholdt med skærpelsen om at kun 10 personer må samles ad gangen har gjort, at Fanø Kommune fra i morgen torsdag den 19. marts lukker for privates brug af genbrugspladsen.

Pladsen vil fortsat være åben fra kl. 07.00-09.00 for erhverv.

I Fanø Kommune sørger vi for, at hele kommunen følger myndighedernes anbefalinger i forhold til at bremse og begrænse udbredelsen af corona. Dette medfører, at fra og med torsdag den 19. marts 2020 er genbrugspladsen på Fanø lukket for private borgere.

Pladsen vil stadig være åben for erhvervsdrivende med G/Bizz kort, men åbningstiden begrænses til alle hverdage mellem kl. 7-9. Vær opmærksom på, at porten til pladsen er lukket, men vil blive åbnet af personalet (hvis de ikke lige er til stede, så ring på nr. 75166484).

Er der behov for at komme af med affald på andre tidspunkter, kan personalet ligeledes kontaktes på ovenstående nummer, hvor der kan aftales nærmere tidspunkt for aflæsning.

Vi er så heldige, at 3 pensionerede/tidligere ansatte sygeplejersner har meldt sig som ekstra i plejen. Oplæring af disse starter fredag.

Vores nødpasning kører planmæssigt. De forældre som har behov for nødpasning til deres børn får det.

Information den 17. marts 2020

Rigtig mange har benyttet anledningen til at få ryddet op i garager og haver. Dette betød, at der mandag var lige så mange mennesker på genbrugspladsen, som der er påskelørdag. Vi vil indtrængende opfordrer til, at I ikke alle kører på genbrugspladsen i denne tid. Det kan i givet fald blive nødvendigt, at indføre restriktioner eller i værste fald lukke genbrugspladsen. Alle kommuner omkring os har valgt at lukke deres genbrugspladser.

Da al genoptræning i sundhedshuset er aflyst kontaktes de borgere der normalt går til genoptræning telefonisk af terapeuterne vedrørende vejledning og hjemmetræning.

Klippekort i hjemmeplejen er midlertidigt sat i bero. Den enkelte borger har fået besked.

I tilfælde af, at flere borgere bliver udskrevet fra sygehusene, eller der er behov for isolation af covid-19 smittede, arbejdes der lige nu med en løsning. Vi oplyser nærmere, når den er på plads.

Der vil i morgen komme et stillingsopslag, hvor vi søger assistance af sundhedspersoner eller andre, der vil bistå i tilfælde af brug for ekstra hænder i pleje. Endnu er der ikke behov, da vores nødberedskab er fuldt oppe at køre, men vi vil gerne være klar, hvis mange pludselig bliver syge.

For stillingsopslag: https://www.fanoe.dk/kommunen/ledige-stillinger-job-uddannelse/ledige-stillinger 

Information den 16. marts 2020

Den totale lukning af Danmark og ikke mindst lukning af grænserne får stor betydning for vores erhvervsliv. Derfor har Fanø Kommune ligesom mange andre kommuner valgt, at fremrykke alle betalinger til lokale leverandører, som har penge til gode hos Fanø Kommune. Dette for at styrke virksomhedernes likviditet.

Alt kollektiv trafik både De Blå Busser og telebussen kører indtil videre uændret

Der er ingen ændringer i kørsel til egen læge. Lægehuset tager kun imod patienter, der har en aftale og man skal bare bestille kørsel som hidtil.

Vi holder fortsat genbrugspladsen åbent, men opfordrer folk til ikke at øge affaldsmængden i den kommende tid. Andre kommuner har valgt at lukke deres genbrugsstationer. Fanø Kommune vælger foreløbigt at holde åbent for ikke at få miljøstationerne overfyldte.

Indtil nu er vi så heldige, at vi ikke har nogle borgere i ældre plejen eller personale som er syge, men vi forbereder os på at situationen kan opstå. Der arbejdes derfor på, at opbygge et beredskab af tidligere medarbejdere på sundhedsområdet, så de kan træde til, hvis der bliver brug for det. Derudover appelleres til medarbejder med tilgrænsende uddannelser om at melde sig.

Vi opfordrer fortsat borgere til at hjælpe naboer og andre pårørende, som ikke er digitale til at sikre at alle får de nødvendige informationer de lokale her på siden www.fanoekommune.dk og for landsdækkende informationer på www.coronasmitte.dk

Information den 13. marts 2020

Der er nu aftalt nødpasning for børn i SFO og daginstitutionerne. Heldigvis er det lykkedes for de fleste forældre at finde pasning til deres børn, så meget få har behov for nødpasning.

For forældre til børn i SFO og daginstitutionerne gives informationerne på Aula og børneintra.

Fanø Kommune og Brugsen har aftalt, at buddet som bringer varer ud til de ældre borgere ikke længere går ind til borgeren med varerne, men sætter dem uden for døren. De borgere, som modtager hjemmehjælp og som ikke selv kan få varerne ind, vil få hjælp herfra. Vi håber, at hvis nogle af jer har en nabo, som modtager varer og som ikke selv kan få dem ind vil træde til.

De offentlige toiletter holdes fortsat vinteråbent og bliver ekstra rengjorte.

Vi opfordrer fortsat alle til at holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk som hele tiden bliver opdateret og hvor der er svar på langt de fleste spørgsmål som borgere har behov for at få besvaret.

Information den 12. marts 2020

Borgerservice lukker for personligt fremmøde med udgangen af i dag, torsdag.

Telefonen vil fortsat være åben i telefontiden: Mandag-onsdag kl 9-15, torsdag kl 9-17, fredag kl 9-12.

Hvis der er henvendelser, der kræver personligt fremmøde, vil dette kunne aftales pr. telefon.

Alle vielser aflyses.

Løn og Personale: Der udbetales fortsat sociale ydelser og løn.

Socialafdelingen vil kunne træffes telefonisk. Personlige møder vil blive begrænset til et minimum.

Teknisk afdeling vil kunne træffes telefonisk. Personlige møder vil blive begrænset til et minimum. 

Biblioteket på Fanø Skole og i Sønderho er fra i morgen, fredag lukket de næste 14 dage.

Turistkontoret er lukket, men telefonen er åben. Tlf. nummer står på døren.

Fanø Skole, SFO og klub lukker fra på mandag.

Der vil blive etableret nødpasning for de børn, der har behov for dette. Dette samles i SFO’en. Dog understreges det, at det er nødpasning, og for at begrænse smitte forventes det, at alle dem, der kan beholde børnene hjemme, gør dette.

På Aula kan man holde sig orienteret om status fra skolen i den kommende tid.

Dagtilbud lukker ligeledes på mandag, men også her vil der være nødpasning. Dette vil foregå i Odden.

Forældre vil få direkte besked via Forældre-intra.

Plejecentret holder naturligvis åben. Men for at minimere smitte beder vi besøgende til beboere blive hjemme.  

Hjemmeplejen fortsætter ligeledes arbejdet.

Daghjemmet på Plejecentret lukker de næste 14 dage. Daghjemsbrugere og borgere, der normalt spiser på plejecentret, vil blive tilbudt hjælp i hjemmet efter behov.

Sundhedshuset holder lukket for al træning.

Borgere der skal have behandlet sår ol. vil blive visiteret specifikt til behandling enten i eget hjem eller på Sundhedshuset. Dette skal sikre, at alle borgere, der kan behandles hjemme, bliver det, så smitterisiko minimeres.

Visitationen vil fortsætte arbejdet som vanligt.  

Renovation: Dagrenovation fortsætter uændret.

Genbrugspladsen vil fortsat være åben, men der opfordres til ikke at øge affaldsmængden i den kommende tid, så al aktivitet kan holdes på et minimum.  

Fanø Kommune opfordrer alle foreninger til at indstille alle fritidsaktiviteter de næste 14 dage. Alle fritidsaktiviteter i Fanø Skole, Skolehallen og Sønderho Gymnastiksal aflyses.