Vi har alle på Fanø en fælles opgave i den kommende tid for at begrænse Corona-smitte.

På hjemmesiden www.coronasmitte.dk kan man finde alle informationer om Corona samt gode råd til at undgå smitte. Vi opfordrer alle til løbende at holde øje med hjemmesiden.

Fanø Kommune løbende informere om lokale forhold og tiltag. Vi opdaterer siden i takt med at nye informationer er til rådighed.

Ikke alle borgere er digitalt kyndige. Vi opfordrer derfor til, at vi alle hjælper hinanden. Har du en nabo eller pårørende, der ikke er digital, så tilbyd din hjælp, så alle er godt informeret.

Ældre og syge borgere er særligt udsatte i forhold til smitte. Vi opfordrer derfor alle borgere til at passe særligt godt på de svage ved at minimere fysisk kontakt.

 

Information den 26. marts 2020

Efter vedtagelsen af nedlukning frem til efter påske har det også som konsekvens, at Rådhuset fortsat er lukket for personlig betjening.

Man kan dog fortsat kontakte Rådhuset pr. telefon eller mail. Alle medarbejdere svarer på mail og telefon i åbningstiden.

Vi oplever, at flere af de borgere som skulle have været til genoptræning vil få problemer når nedlukningen er forlænget. Vi arbejder derfor på en udvidet videoløsning for disse borgere.

Derudover har vi en gruppe sårbare borgere fx hjemløse og narkomaner som vi skal være særligt opmærksomme på hvordan vi kan hjælpe.

Vi er ved at undersøge krav til indretning af midlertidige pladser til døgnplejen så vi kan være klar, hvis vi skulle få behovet.

Vi er hele tiden opmærksomme på hvordan vi sikrer tilstrækkeligt med værnemidler til personalet.

 

Information den 25. marts 2020

Der er meget diskussion i hele landet omkring lukning af genbrugspladserne.

Vi arbejder i Fanø Kommune på en model for delvis åbning af genbrugspladsen. Vi skal ved en åbning sikrer, at vi fortsat kan overholde retningslinjerne om ikke at samles flere end 10 mennesker ad gangen. Samtidig skal vi sikre trafikken både til pog fra pladsen samt at vores medarbejdere ikke udsættes for smitterisiko.

Mange bekymrer sig om overfarten med færgen, hvis der kommer mange gæster til øen.

Fanølinjen er meget opmærksom på udfordringerne og har på deres hjemmeside gjort opmærksom på retningslinjerne. Vi henstiller til, at man følger disse, at man under overfarten bliver i bilen og hvis man er gående sørger for at holde afstand, også når man skal af og på færgen.

Vi nærmer os i plejen det tidspunkt hvor vi ikke længere kan opretholde vores normale beredskab, derfor planlægges det nu at inddrage de nye afløsere som har meldt sig

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et antal pjecer med en række spørgsmål og svar om corona. Vi anbefaler, at man orienterer sig i disse pjecer.

På hjemmesiden www.coronasmitte.dk kan man finde alle informationer om Corona samt gode råd til at undgå smitte. Vi opfordrer alle til løbende at holde øje med hjemmesiden.

Information den 24. marts 2020

Der har efter statsministerens udmelding om forlængelse af foranstaltningerne i forbindelse med covid-19 været en del forvirring om, hvorvidt sommerhusejere og andre, som har lyst til at komme til Fanø, er velkomne eller ej.

Byrådet på Fanø respekterer fuldt og helt Statsministrens udmeldinger og følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Men der er i disse udmeldinger indtil videre ikke et forbud mod at bevæge sig mellem regionerne og dermed heller ikke mod at komme til Fanø.

Som den kommune i Danmark, hvor turisme udgør den absolut højeste andel af kommunens samlede økonomi, er vi på Fanø meget glade for vores sommerhusejere og gæster på øen, og vi sætter en ære i at de føler sig velkomne og en del af øens fællesskab.

Alle på Fanø - fastboende, sommerhusejere og gæster - skal selvfølgelig overholde Sundhedsstyrelsens meget enkle og tydelige henstillinger om hygiejne og afstand til hinanden. Vi har god plads og masser af natur på Fanø, så heldigvis er dette nemmere end mange andre steder i landet.

Vi har dog på Fanø to udfordringer, når vi har gæster på øen. Det er på overfarten med færgen, og når vi handler i butikkerne. Byrådet skal derfor henstille både fastboende og gæster til, at man overholder de retningslinjer, der er om at holde afstand og ikke forsamles flere sammen, vaske hænder og hoste i ærmet.

Butikker, restauratører og andre erhvervsdrivende, der holder helt eller delvist åbent, har lavet en række restriktioner, så det er muligt trygt at handle, hente take away mad o.l. Vi har alle ansvar for at sikre, at vores erhvervsdrivende kan efterleve kravene til dem ved at respektere deres forholdsregler.

Færgen henstiller til, at man bliver i sin bil, mens man sejler over. Er man gående så hold afstand. Det henstiller vi til, at alle respekterer.

Når du er i sommerhus, så respektér henstillingerne om ikke at være for mange forsamlet. Det er ikke i år, vi skal samles og hygge os over påskefrokosten.

Hvis vi alle tager vores forholdsregler og overholder Sundhedsstyrelsens retningslinjer, vil der ikke blive behov for yderligere stramninger som regionale rejseforbud eller totalt udgangsforbud.

Byrådet, Fanø

Lige nu er alle optaget af, om vi har tilstrækkeligt med værnemidler i hele landet. Derfor indberetter vi med få dages mellemrum til lægemiddelstyrelsen, hvor lang tid vi har tilstrækkeligt med værnemidler. Der arbejdes over hele landet for at sikre tilstrækkeligt.

I morgen onsdag starter hygiejnekurser for personalet i henhold til nye retningslinjer.

Information den 23. marts 2020

Vi er lige ved at være klar til at gå i luften med brugen af videomøder for beboere og pårørende.

Fanø Kommune opfordrer feriegæster og turister der kræver sygepleje til at undlade at besøge Fanø i påsken.

Feriegæster der har behov for hjemmepleje kan grundet den nuværende situation ikke forvente hjælp fra Fanø Kommune.

Erhvervshusets akutte corona-beredskab

Erhvervshus Sydjylland står klar med sparring og vejledning, hvis din virksomhed er akut udfordret af corona-krisen.

Coronakrisen er en helt ny slags udfordring for os alle – også virksomhederne. I Erhvervshus Sydjylland er erfarne forretningsudviklere klar til at sparre med alle sydjyske virksomheder om udfordringerne og mulige løsninger i den svære situation, som pandemien har skabt.

For mere information: Erhvervshus Sydjylland

Information den 20. marts 2020

Fanø Kommune anbefaler at vi alle støtter op om det lokale erhvervsliv

Fanø-partnere i Nationalpark Vadehavet (NPV) har lavet en oversigt som støtte til Fanøs erhvervsliv,- specielt restauranter og fødevarersektoren samt de meget turistafhængige butikker.

For mere information: npvfanoe.dk/fanoe/

Der er etableret samarbejde med én af sygeplejerskerne fra CMS (Center for Maritim Sundhedsuddannelse), om  at bistår med undervisning til plejepersonalet i brugen af værnemidler og de særlige hygiejniske retningslinjer i forbindelse med COVID-19.

Derudover er der lavet aftale med CMS om, at vi kan låne værnemidler fra deres depot, hvilket er af stor betydning.

Vi er på plads med det tekniske arbejde til en videoløsning til de pårørende på plejecentret. Vi mangler lige det sidste af udarbejdelse af vejledninger til personalet.

Sundheds- og Ældreministeriet har udarbejdet en oversigt over spørgsmål og svær vedr. bekendtgørelser udsted i medfør af Lov om ændring af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme (L133)

For mere information: Oversigt over spørgsmål og svar i medfør af L133

Information den 19. marts 2020

Vi har fortsat beredskab til at passe de børn som har behov, men alle forældre har fundet andre muligheder, så ingen har endnu brugt nødpasningen.

Vi forsøger at være forebyggende omkring mangel på personale, der er derfor et stillingsopslag på Fanø Kommunes hjemmeside, hvor vi søger medarbejdere, som kan være klar, hvis vi skulle få behov for det.

For stillingsopslag: https://www.fanoe.dk/kommunen/ledige-stillinger-job-uddannelse/ledige-stillinger 

Der er etableret et samordningsforum for de 5 kommuner som hører til Sydvestjysk Sygehus. Der afholdes videokonference 2 gange om ugen for at sikre samordning på området.

Fra i morgen fredag vil dørene på plejecentret være låst. Der arbejdes på, en videoløsning så de pårørende udover telefonisk kan komme i kontakt med deres pårørende.

Vi har i dag torsdag været nødsaget til at lukke genbrugspladsen. 

Det har desværre vist sig, at alt for mange kommer på genbrugspladsen ad gangen. Dette sammenholdt med skærpelsen om at kun 10 personer må samles ad gangen har gjort, at Fanø Kommune har lukket for privates brug af genbrugspladsen.

Pladsen vil fortsat være åben fra kl. 07.00-09.00 for erhverv.

Information den 18. marts 2020

Fra i dag onsdag er der trådt nye skærpelser og restriktioner i kraft. Fanø Kommune opfordrer alle til at holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk

Det har desværre vist sig, at alt for mange kommer på genbrugspladsen ad gangen. Dette sammenholdt med skærpelsen om at kun 10 personer må samles ad gangen har gjort, at Fanø Kommune fra i morgen torsdag den 19. marts lukker for privates brug af genbrugspladsen.

Pladsen vil fortsat være åben fra kl. 07.00-09.00 for erhverv.

I Fanø Kommune sørger vi for, at hele kommunen følger myndighedernes anbefalinger i forhold til at bremse og begrænse udbredelsen af corona. Dette medfører, at fra og med torsdag den 19. marts 2020 er genbrugspladsen på Fanø lukket for private borgere.

Pladsen vil stadig være åben for erhvervsdrivende med G/Bizz kort, men åbningstiden begrænses til alle hverdage mellem kl. 7-9. Vær opmærksom på, at porten til pladsen er lukket, men vil blive åbnet af personalet (hvis de ikke lige er til stede, så ring på nr. 75166484).

Er der behov for at komme af med affald på andre tidspunkter, kan personalet ligeledes kontaktes på ovenstående nummer, hvor der kan aftales nærmere tidspunkt for aflæsning.

Vi er så heldige, at 3 pensionerede/tidligere ansatte sygeplejersner har meldt sig som ekstra i plejen. Oplæring af disse starter fredag.

Vores nødpasning kører planmæssigt. De forældre som har behov for nødpasning til deres børn får det.

Information den 17. marts 2020

Rigtig mange har benyttet anledningen til at få ryddet op i garager og haver. Dette betød, at der mandag var lige så mange mennesker på genbrugspladsen, som der er påskelørdag. Vi vil indtrængende opfordrer til, at I ikke alle kører på genbrugspladsen i denne tid. Det kan i givet fald blive nødvendigt, at indføre restriktioner eller i værste fald lukke genbrugspladsen. Alle kommuner omkring os har valgt at lukke deres genbrugspladser.

Da al genoptræning i sundhedshuset er aflyst kontaktes de borgere der normalt går til genoptræning telefonisk af terapeuterne vedrørende vejledning og hjemmetræning.

Klippekort i hjemmeplejen er midlertidigt sat i bero. Den enkelte borger har fået besked.

I tilfælde af, at flere borgere bliver udskrevet fra sygehusene, eller der er behov for isolation af covid-19 smittede, arbejdes der lige nu med en løsning. Vi oplyser nærmere, når den er på plads.

Der vil i morgen komme et stillingsopslag, hvor vi søger assistance af sundhedspersoner eller andre, der vil bistå i tilfælde af brug for ekstra hænder i pleje. Endnu er der ikke behov, da vores nødberedskab er fuldt oppe at køre, men vi vil gerne være klar, hvis mange pludselig bliver syge.

For stillingsopslag: https://www.fanoe.dk/kommunen/ledige-stillinger-job-uddannelse/ledige-stillinger 

Information den 16. marts 2020

Den totale lukning af Danmark og ikke mindst lukning af grænserne får stor betydning for vores erhvervsliv. Derfor har Fanø Kommune ligesom mange andre kommuner valgt, at fremrykke alle betalinger til lokale leverandører, som har penge til gode hos Fanø Kommune. Dette for at styrke virksomhedernes likviditet.

Alt kollektiv trafik både De Blå Busser og telebussen kører indtil videre uændret

Der er ingen ændringer i kørsel til egen læge. Lægehuset tager kun imod patienter, der har en aftale og man skal bare bestille kørsel som hidtil.

Vi holder fortsat genbrugspladsen åbent, men opfordrer folk til ikke at øge affaldsmængden i den kommende tid. Andre kommuner har valgt at lukke deres genbrugsstationer. Fanø Kommune vælger foreløbigt at holde åbent for ikke at få miljøstationerne overfyldte.

Indtil nu er vi så heldige, at vi ikke har nogle borgere i ældre plejen eller personale som er syge, men vi forbereder os på at situationen kan opstå. Der arbejdes derfor på, at opbygge et beredskab af tidligere medarbejdere på sundhedsområdet, så de kan træde til, hvis der bliver brug for det. Derudover appelleres til medarbejder med tilgrænsende uddannelser om at melde sig.

Vi opfordrer fortsat borgere til at hjælpe naboer og andre pårørende, som ikke er digitale til at sikre at alle får de nødvendige informationer de lokale her på siden www.fanoekommune.dk og for landsdækkende informationer på www.coronasmitte.dk

Information den 13. marts 2020

Der er nu aftalt nødpasning for børn i SFO og daginstitutionerne. Heldigvis er det lykkedes for de fleste forældre at finde pasning til deres børn, så meget få har behov for nødpasning.

For forældre til børn i SFO og daginstitutionerne gives informationerne på Aula og børneintra.

Fanø Kommune og Brugsen har aftalt, at buddet som bringer varer ud til de ældre borgere ikke længere går ind til borgeren med varerne, men sætter dem uden for døren. De borgere, som modtager hjemmehjælp og som ikke selv kan få varerne ind, vil få hjælp herfra. Vi håber, at hvis nogle af jer har en nabo, som modtager varer og som ikke selv kan få dem ind vil træde til.

De offentlige toiletter holdes fortsat vinteråbent og bliver ekstra rengjorte.

Vi opfordrer fortsat alle til at holde sig opdateret på www.coronasmitte.dk som hele tiden bliver opdateret og hvor der er svar på langt de fleste spørgsmål som borgere har behov for at få besvaret.

Information den 12. marts 2020

Borgerservice lukker for personligt fremmøde med udgangen af i dag, torsdag.

Telefonen vil fortsat være åben i telefontiden: Mandag-onsdag kl 9-15, torsdag kl 9-17, fredag kl 9-12.

Hvis der er henvendelser, der kræver personligt fremmøde, vil dette kunne aftales pr. telefon.

Alle vielser aflyses.

Løn og Personale: Der udbetales fortsat sociale ydelser og løn.

Socialafdelingen vil kunne træffes telefonisk. Personlige møder vil blive begrænset til et minimum.

Teknisk afdeling vil kunne træffes telefonisk. Personlige møder vil blive begrænset til et minimum. 

Biblioteket på Fanø Skole og i Sønderho er fra i morgen, fredag lukket de næste 14 dage.

Turistkontoret er lukket, men telefonen er åben. Tlf. nummer står på døren.

Fanø Skole, SFO og klub lukker fra på mandag.

Der vil blive etableret nødpasning for de børn, der har behov for dette. Dette samles i SFO’en. Dog understreges det, at det er nødpasning, og for at begrænse smitte forventes det, at alle dem, der kan beholde børnene hjemme, gør dette.

På Aula kan man holde sig orienteret om status fra skolen i den kommende tid.

Dagtilbud lukker ligeledes på mandag, men også her vil der være nødpasning. Dette vil foregå i Odden.

Forældre vil få direkte besked via Forældre-intra.

Plejecentret holder naturligvis åben. Men for at minimere smitte beder vi besøgende til beboere blive hjemme.  

Hjemmeplejen fortsætter ligeledes arbejdet.

Daghjemmet på Plejecentret lukker de næste 14 dage. Daghjemsbrugere og borgere, der normalt spiser på plejecentret, vil blive tilbudt hjælp i hjemmet efter behov.

Sundhedshuset holder lukket for al træning.

Borgere der skal have behandlet sår ol. vil blive visiteret specifikt til behandling enten i eget hjem eller på Sundhedshuset. Dette skal sikre, at alle borgere, der kan behandles hjemme, bliver det, så smitterisiko minimeres.

Visitationen vil fortsætte arbejdet som vanligt.  

Renovation: Dagrenovation fortsætter uændret.

Genbrugspladsen vil fortsat være åben, men der opfordres til ikke at øge affaldsmængden i den kommende tid, så al aktivitet kan holdes på et minimum.  

Fanø Kommune opfordrer alle foreninger til at indstille alle fritidsaktiviteter de næste 14 dage. Alle fritidsaktiviteter i Fanø Skole, Skolehallen og Sønderho Gymnastiksal aflyses.