Kommunen fører tilsyn med de offentlige kommunale veje

Vedligeholdelse af private fællesveje

En privat fællesvej er en vej, som ikke er offentlig, men som bruges af flere ejendomme og er åben for offentlig trafik.

Det er grundejere, grundejerforeningen eller vejlaug, der har ansvaret for den private fællesvej, og skal vedligeholde den, så den er sikker at færdes på.

Kommunen er vejmyndighed og afgør, om der skal fastsættes bestemmelser for, hvordan grundejere, grundejerforening eller vejlav skal istandsætte og vedligeholde vejen.

Den enkelte vejbestyrelse skal i forbindelse med inddatering og ajourføringen af vejnumre benytte den centrale vej- og stifortegnelse - CVF. 

CVF anvendes dels til Vejdirektoratets administration af de administrative vej- og stinumre, dels fungerer CVF som et landsdækkende opslagsværk, der er fælles for alle vejbestyrelser i Danmark. I CVF kan du også se hvilken status vejene har, for ekstempel om en vej er offentlig eller privat fælles.

Søg i CVF

CVF som kort