Som børnefamilie på Fanø er du og din familie vigtige for Fanøs fremtid. I spiller en afgørende rolle i ønsket om at bevare et levende lokalsamfund med en skole, dagpasning, foreningsliv mv. Derfor vil Fanø Kommune gerne gøre endnu mere for at sikre børnefamilierne attraktive rammer at bo og leve i.

Første skridt er at få defineret det gode familieliv på Fanø: Hvad indebærer det - og hvordan kan vi som kommune bidrage til, at I som børnefamilie kan leve det gode familieliv? 

Ingen er bedre til at definere, hvad det gode familieliv indeholder, end jer - som selv er en børnefamilie. Fanø Kommune opfordrer derfor alle forældre med børn under 18 år til at svare på det spørgeskema, som I modtager på AULA fredag den 15. oktober.

Er du ikke på AULA, men vil du gerne deltage, så kontakt Udviklingskonsulent Maria Nybo, mail: bgmsn@fanoe.dk. 

Som tak for dine svar deltager du i lodtrækningen om attraktive præmier. Du kan bl.a. vinde to billetter til Fanø Vesterland 2022.

De mange svar skal indgå i det fremtidige politiske arbejde med de langsigtede rammer omkring familieliv på øen. Svarene skal også inspirere til indholdet i en ny børne- unge og familiepolitik i Fanø Kommune.