Alle virksomheder i Fanø Kommune, samt udenbys virksomheder har mod betaling mulighed for at benytte den kommunale genbrugsstation i Nordby.

Virksomheden tilmelder sig genbrugspladsordningen med det antal biler, der skal have adgang til genbrugstationen.

Brug af Genbrugsstationen

Tilkørsel af affald må kun ske med biler med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg. ekskl. eventuelt påhængskøretøj.

Virksomhederne skal selv aflæsse og sortere affaldet efter pladspersonalets anvisning.
Der må kun foretages aflæsning med håndkraft, og affaldet skal placeres i containerne i henhold til skiltning.

Virksomhederne kan aflevere de fleste typer sorteret affald på genbrugsstationen. Dog ikke dagrenovation.