Alle virksomheder i Fanø Kommune, samt udenbys virksomheder har mod betaling mulighed for at benytte den kommunale genbrugsstation i Nordby.

Virksomheden tilmelder sig genbrugspladsordningen med det antal biler, der skal have adgang til genbrugstationen.


Ændrede åbningstider fra den 19. marts 2020 

I Fanø Kommune sørger vi for, at hele kommunen følger myndighedernes anbefalinger i forhold til at bremse og begrænse udbredelsen af corona. Dette medfører, at fra og med torsdag den 19. marts 2020 er genbrugspladsen på Fanø lukket for private borgere.

Pladsen vil stadig være åben for erhvervsdrivende med G/Bizz kort, men åbningstiden begrænses til alle hverdage mellem kl. 7-9. Vær opmærksom på, at porten til pladsen er lukket, men vil blive åbnet af personalet (hvis de ikke lige er til stede, så ring på nr. 75166484).

Er der behov for at komme af med affald på andre tidspunkter, kan personalet ligeledes kontaktes på ovenstående nummer, hvor der kan aftales nærmere tidspunkt for aflæsning.


 

Genbrugsstationen
Sønder Nytoft 7
Nordby
6720 Fanø

Telefon nr. 75 16 64 84

Se åbningstider for Genbrugsstationen  

Fra Nordby kører du ud mod Fanø Bad. Lige efter skoven på højre hånd er der et skilt, der viser mod genbrugsstationen.

Vi ønsker at holde Fanø ren. Transporter venligst affaldet til genbrugsstationen forsvarligt, således at affaldet ender på genbrugsstationen.

Brug af Genbrugsstationen

Tilkørsel af affald må kun ske med biler med en tilladt totalvægt på op til 3.500 kg. ekskl. eventuelt påhængskøretøj.

Virksomhederne skal selv aflæsse og sortere affaldet efter pladspersonalets anvisning.
Der må kun foretages aflæsning med håndkraft, og affaldet skal placeres i containerne i henhold til skiltning.

Virksomhederne kan aflevere de fleste typer sorteret affald på genbrugsstationen. Dog ikke dagrenovation.

Emballeret affald må kun medbringes til genbrugsstationen i klare sække eller anden gennemsigtig emballage.

Sorte sække eller anden ugennemsigtig emballage bliver afvist af pladspersonalet.

På genbrugsstationen kan virksomheder kun aflevere Elskrot, som hører under WEEE ordningen, hvis virksomheden er tilmeldt genbrugspladsordning. 

Virksomheder der ikke er tilmeldt genbrugspladsordning, henvises til Elretur for anvisning af godkendte modtageanlæg.

Tagplader, med og uden asbest, kan afleveres på genbrugsstationen.

Hele plader skal stables i containeren. Tagpladestykker og ødelagte plader modtages kun i tæt lukkede klare sække.

Kontakt pladspersonalet når du skal aflevere farligt affald på genbrugsstationen.
Husk at medbringe en udfyldt kvittering.

Affaldet vejes. Virksomheden må aflevere max. 200 kg. pr. år.

Farligt affald skal helst afleveres i original emballage og den enkelte enhed må ikke overstige 25 liter. Brandfarlige væsker må dog højst være på 5 L.

Kvittering
Du skal medbringe en udfyldt "kvittering" når du afleverer farligt affald.

Kvitteringen udfyldes med virksomhedsoplysninger og afleveres i to eksemplarer til pladspersonalet. De afleverede mængder vejes og pladspersonalet kvitterer for modtagelsen.

Kvitteringen er efterfølgende virksomhedens dokumentation overfor miljømyndigheden på, at affaldet er afleveret korrekt.

Pap: Papkasser, bølgepap, æggebakker og paprør

Papir: Aviser, reklamer, blade, indpakningspapir og andet rent papir

Flasker og glas: Tømte vinflasker, spiritusflasker, saftflasker og konservesglas

Dåser: Tømte blikdåser

Jern og Metal: Rør, cykelstel og andre mindre metaldele

Klude og tøj: Tøjrester, tekstiler, klude og stof

Bygningsaffald (mindre mængder) Mursten, fliser, sten, jord, sand, grus og vinduesglas

Losseplads: Træ, madrasser, møbler, bildæk, paller, sod, asbestplader, PVC affald, bygningsglas, porcelæn og flamingo

Hårde hvidevarer: Køleskab, frysere og vaskemaskiner

Miljøskadeligt affald: Olie- og kemikalierester, malerrester, lim, kanyler, spraydåser, termometre, pærer og batterier

Kasserede maskiner: Radio, fjernsyn, brødrister o.lign. max. 25 kg.

Gulvtæpper: Gulvtæpper delt i ruller af max. 1 m, og 25 kg.