Indberetning af sygedagpenge via NemRefusion blev obligatorisk for virksomheder, selvstændige og A-kasser den 1. september 2011.

Du kan derfor ikke længere benytte papirblanketter, men skal indberette via NemRefusion. Indberetning på papir vil blive afvist med opfordring om at anmode via NemRefusion.

Med NemRefusion skal du som arbejdsgiver foretage digitale indberetninger af sygefravær til kommunen.

Du får en oversigt over de udbetalinger, som kommunen har foretaget, og du får også mulighed for at raskmelde medarbejdere via NemRefusion. Desuden hjælper NemRefusion dig med at huske alle de forskellige tidsfrister. Hvis du f.eks. er lidt for tidligt på den, lægger vi din indberetning i det nye venteregister. NemRefusion forudfylder også så meget, som overhovedet muligt, når du indberetter.