Fanø Kommune har besluttet at ansøge Rigspolitiet om tilladelse til opsætning af yderligere 18 redningsnumre på Vadehavs-øen. Initiativet kommer efter tæt samarbejde og koordinering med Sydvestjysk Brandvæsen, Kystredningstjenesten og Syd- og Sønderjyllands Politi.

Redningsnumrene er med til at sikre, at man hurtigst muligt kan finde frem til ulykkessteder. Derfor har Fanø Kommune taget initiativ til at samle beredskabets parter og udarbejde en samlet planlægning for redningsnumrene på Fanø, som skaber størst mulig tryghed for borgere og gæster på øen.

Redningsnumrene blev under navnet ”strandnumre” i sin tid opsat af TrygFonden for at gøre det hurtigere og lettere for redningsberedskabet at nå frem til ulykker ved Vesterhavet. Efter opsætningen blev det imidlertid aldrig aftalt, hvem der skulle administrere ordningen, vedligeholde skiltene og tage stilling til, hvor der eventuelt skulle opstilles nye numre. Denne opgave har Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget på Fanø nu besluttet, at kommunen fremover påtager sig.

Fanø Kommune afholder alle udgifter til vedligehold af numrene, omplacering af eksisterende numre, samt til opsætning af nye skilte. Det er aftalt, at beredskabets parter og Fanø Kommune en gang i hver Byrådsperiode sætter sig sammen og evaluerer planen, og det er i den mellemliggende periode de forskellige beredskabsgrenes opgave proaktivt at holde øje med og melde ind, hvis der er fejl eller mangler i netværket.

”Jeg er rigtigt glad for, at vi nu sammen med Sydvestjysk Brandvæsen, Kystredningstjenesten, ambulanceberedskabet og Politiet har fået en aftale på plads om, hvordan vi fremover samarbejder om redningsnumrene, så vi i fælleskab sikrer, at beredskabet hurtigst muligt kan nå frem til ulykkessteder og dermed skaber den største grad af tryghed for vores borgere og gæster”, udtaler Christian Lorenzen, formand for Erhvervs-, Natur- og Teknikudvalget på Fanø. ”Vi understreger sammen med beredskabets parter, at man på trods af finmaskede planer aldrig kan gardere sig 100 % mod det, vi alle håber ikke sker. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at minimere risikoen og skabe de bedste arbejdsbetingelser for vores redningsmandskab. Det er det, vi gør med denne plan. Og så opfordrer vi i øvrigt folk til at orientere sig, også om nærmeste redningsnummer, når de færdes i Fanøs smukke natur”, slutter han. 

”Det er et rigtig godt initiativ, Fanø Kommune her har taget med dette projekt” udtaler Beredskabschef Jens Mølgaard, Sydvestjysk Brandvæsen. ”Der er slet ikke nogen tvivl om at redningsnumre på udvalgte steder i terrænet gør det mere trygt for borgerne at færdes og langt lettere for tilkaldt redningsmandskab hurtigt at finde et angivet skadested.

Det er en umulig opgave at dække alle områder 100 % ind med effektiv skiltning men Fanø Kommune har med dette projekt sikret et godt net af redningsnumre fordelt over hele øen og det er med til at sikre beredskabssikkerheden og ikke mindst skabe tryghed for øens borgere og mange gæster” slutter Jens Mølgaard

”Vi er rigtig glade for samarbejdet med både Fanø Kommune og beredskabets øvrige parter”, udtaler Niels Fischer Nielsen, statsionsleder for kystredningstjenestens station i Sønderho. ”Fanø Kommune har handlet hurtigt og effektivt i denne sag, og nu håber vi så bare på, at Rigspolitiet vil være lige så effektive, så vi kan få skiltene op”