Byrådets initiativpris tildeles personer, bosiddende på Fanø eller foreninger og
institutioner, der er hjemmehørende på Fanø.

Formålet med prisen er at påskønne og belønne initiativtagere og initiativer,
der viser engagement i lokalsamfundet.

Prisen på kr. 20.000 uddeles i forbindelse med afholdelsen af frivillighedsdagen
den 27. september 2019.

Dommerkomité:
Formændene for de stående udvalg samt formanden for Økonomi- og planudvalget
indstiller på baggrund af de indkomne forslag til Byrådet, hvem der skal modtage årets initiativpris.

Prisen kan fordeles på flere af de foreslåede personer, foreninger og institutioner.

Indsend jeres forslag til personer, foreninger eller institutioner, der med deres engagement og initiativer gør en forskel i lokalsamfundet.

Forslagene skal indeholde en kort begrundelse for indstillingen.

Forslag skal sendes til raadhuset@fanoe.dk eller
Fanø Kommune, Skolevej 5-7, 6720 Fanø – med angivelse af emne: Initiativpris 2019.

Forslag skal være os i hænde senest den 22. august 2019.

Byrådet
Fanø Kommune