Fanø Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2014-2018 synger på sidste vers og derfor er vi gået i gang med en proces om en ny politik. Og denne gang inkluderer vi idrætten.

Til udarbejdelsen af en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik har vi haft stort fokus på åbenhed og inddragelse. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Kulturelt Samråd, Brugerråd for Stadion og Folkeoplysningsudvalget samt museerne og en repræsentant fra forvaltningen. Arbejdsgruppens opgave er at holde gang i processen, samt udarbejde et udkast til politikken, som skal vedtages af Børne- og Kulturudvalget og Byrådet.

I denne proces er et af de vigtigste elementer, at få ideer og input fra så mange så muligt, der er en del af kultur-, fritids- og idrætslivet på Fanø.

Derfor inviteres I hermed til STORMØDE d. 22. oktober fra kl. 19-21 i aulaen på Fanø Skolen. Programmet for stormødet ser således ud:

Kl. 19        Velkomst v. kommunaldirektør Vibeke Kinch   

Kl. 19.10    Oplæg v. Ingerfair om frivillighed og samskabelse

Kl. 19.45   Workshops

Kl. 20.45    Fælles opsamling

Til stormødet er der planlagt workshops, som vil være jeres mulighed for at komme med input til den nye politik, samt snakke med andre foreninger om, hvordan vi hver især kan bidrage til at gøre kultur-, fritids- og idrætslivet på Fanø endnu bedre. Til workshoppen vil deltagerne blive delt op i de tre områder: kultur, fritid og idræt og arbejde med de samme spørgsmål. Formålet er nemlig, at vi får diskuteret, hvad der er særligt inden for hvert område og hvilke fælles interesser og målsætninger vi har.

Udkastet og en videre forklaring kan ses her: Udkast til ramme for ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik

Efterfølgende vil arbejdsgruppen arbejde videre med materialet fra stormødet og ud fra det udarbejde et udkast til en ny Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik, som frem lægges til Børne- og Kulturudvalget. Den endelige politik sendes til godkendelse i Byrådet i december måned.

Hvis I har nogle spørgsmål, skal i være velkommen til at kontakte udviklingskonsulent Susan Nielsen på mail: bgsesn@fanoe.dk eller tlf. 40 33 66 51

For at vi bedre kan planlægge mødet, skal I tilmelde jer stormødet d. 22/10 på mail: bgsesn@fanoe.dk senest onsdag d. 17/10. Hvis I ikke har mulighed for at deltage til stormødet, men har ideer og input, skal I være velkommen til at sende dem.

 

Med venlig hilsen

Fanø Komme