Det skal være skidt, før det bliver godt. Det skal alle huske på, når der i de kommende måneder udføres gravearbejde flere steder på Fanø.

Årsagen til gravearbejdet er udrulningen af fibernet for Stofa. Arbejdet udføres frem til starten af marts 2022. 

Fibernettet vil blive nedgravet i rabatten langs vejen, og der etableres midlertidige adgangsveje til og fra berørte matrikler, så alle kan komme til og fra deres hjem.    

Herunder ses en oversigt over, hvornår gravearbejdet kan forventes afsluttet de forskellige steder.

Udgangen af uge 2: 
Kirkevejen 19-61
Meldbjergvej
Sønder Melbjergdag
Lyngbakken
Klittoften
Vindgaf
Vestertoft

Udgangen af uge 5:
Kirkevejen 63-77
Kløwen
Hasidvej
Hympelvej
Toppe

Udgangen af uge 8: 
Søstjernen
Nybyvej
Torpvej
Bjerges Toft
Plantagevej
Haralds Toft
Klitknoldene