TILLADELSER OG AFGØRELSER | Arkiv HØRINGSPORTAL ABONNEMENT

Opdateret: 7. marts 2019

Esbjerg Kommune har som vandløbsmyndighed for Fanø Kommune modtaget en ansøgning om lovliggørelse af en etableret vejunderføring, der forbinder en ca. 60 meter tidligere blind grøft til eksisterende grøft. 

Samtidig foretages en opretning af en eksisterende vejunderføring og etablering af en 9 meter lang rørledning, der leder vandet fra grøften gennem rørunderføringen. Endelig udskiftes en 22 meter lang rørlagt strækning.

I henhold til vandløbsloven sendes projektet hermed i 4 ugers offentlig høring i perioden 7. marts 2019 til 4. april 2019. I høringsperioden indtil den 4. april 2019 kan eventuelle bemærkninger til projektet sendes til miljo@esbjergkommune.dk, mærket sagsnr. 17/24586.

Spørgsmål kan rettes til Natur & Vandmiljø på tlf. nr. 76161616 eller miljo@esbjergkommune.dk.

For yderligere information: Projektforslag (ansøgning) kan hentes her som pdf.