Fanø Byråd vedtog den 8. januar at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 2 til kommuneplan 2017 og lokalplan 121 – Aktivitetsplads ved Fanø Lystbådehavn med tilhørende screening for miljøvurderingspligt, i offentlig høring. 

Frist for indsigelser og bemærkninger til planforslagene og til afgørelse vedr. miljøvurdering er den 7. februar 2019

For mere information:
Forslag til Kommuneplantillæg 2 
Forslag til Lokalplan 121 
Screening for miljøvurderingspligt 

Oversigtskort og lokalplanområde