Sundhedsmyndighederne opfordrer i videst muligt omfang til hjemmearbejde i både den private og offentlige sektor for at bringe corona-smitten ned. Derfor er der i øjeblikket kun adgang til Fanø Rådhus og administration efter forud indgået aftale.

De administrative medarbejdere på rådhuset arbejder i vid udstrækning hjemmefra.

Som en konsekvens af overgangen til hjemmearbejde og foreløbig frem til 30. april 2021 gælder disse tiltag:

  • Fanø Rådhus har kun åbent efter forud indgået aftale. Der skal bæres mundbind ved besøg på Rådhuset.
  • Personalet arbejder hjemmefra. Nødvendige borgerrettede funktioner opretholdes.
  • Politiske møder gennemføres virtuelt.
  • Borgermøder og kommunale arrangementer bliver vurderet enkeltvis og vil enten blive aflyst, udsat eller gennemført virtuelt.