Fanø Kommune tilbyder et frivilligt isolationsophold til borgere, der er konstateret smittet med Covid-19 eller er nære kontakter til smittede, og som derfor skal holde sig isolerede i perioden fra de bliver bekendt med at være nære kontakter til en smittet, og indtil de er testet som anbefalet.

Isolationsophold er et tilbud til borgere med ingen eller lette symptomer og uden behov for hjælp eller behandling - og som deler husstand med:​

  • Mange personer på et lille areal og/eller uden optimal rumadskillelse, eller:
  • Én eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede om at følge myndighedernes anbefalinger om isolation i hjemmet. Fx på grund af sociale problemer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller:  
  • Én eller flere personaer i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19. 

Børn og unge under 18 år kan visiteres til ophold på isolationsfaciliteten i følge med en voksen fra samme husstand.

Turister og borgere, der midlertidigt opholder sig i Danmark er åmfattet af målgruppen og kan få tilbudt et isolationsophold. 

Ved behov for isolationsfaciliteter ring tlf. 21 35 73 35 alle ugens dage i tidsrummet kl. 10.00-12.00.