Bæredygtighedspuljen kan søges til en bæredygtig aktivitet eller projekt, der afvikles/ opstartes/formidles i september 2021 på Fanø. Det er et krav, at projektet er kan gennemføres eller formidles på en måde, så mange får glæde af det.

Der kan max. ansøges om 5000 kr. pr. aktivitet/projekt. Puljen kan søges af foreninger, virksomheder, enkeltpersoner eller grupper af borgere. Kommunale institutioner kan ikke søge.

Som dokumentation skal der senest 8. oktober indsendes et foto og en kort beskrivelse af, hvordan projektet / aktiviteten er forløbet.

Deadline for ansøgning er 29. august kl. 12.00. Ansøgningen sendes til ny_swo@hotmail.com.

Find en skabelon til ansøgning hernuder.

Ansøgningerne behandles af Fællesskabet Fanø gruppen. Ansøgere vil få svar snarest muligt.