Visionen for bæredygtig udvikling på Fanø er således:

I fremtiden bidrager alle på Fanø via små og store indsatser til den grønne omstilling. Alle ved, at de kan gøre en forskel og tager ansvar for deres egne handlinger. Bevidstheden om, at mennesker og natur er forbundet er stærk, og det er med til at styrke oplevelsen af sammenhæng. Fanø er et fællesskab, man har lyst til at være en del af - Et fællesskab man både rejser- og flytter til for at indgå i.

For at understøtte visionen vil vi arbejde for, at Fanø bliver foregangskommune, når det komme til bæredygtighed og cirkulær økonomi. Vi vil bruge det, at vi er en ø og et afgrænset kredsløb ved at stille os til rådighed som laboratorium for bæredygtige løsninger. Det skal være muligt at teste mange forskellige løsninger – fra affaldshåndtering til byttebiler, lokalt producerede fødevarer og genanvendelse af byggematerialer.

Plan for udvikling af et bæredygtigt Fanø

Bæredygtig udvikling en uudtømmelig liste af fokusomområder og handlinger. Den udarbejdede bæredygtighedsplan for Fanø Kommune indeholder en række konkrete anbefalinger til Byrådet om hvilke indsatser, der skal prioriteres. Fokus ligger på inddragelse af borgere, samskabelse, ansvar og gennemsigtighed.

På Fanø vil vi specielt arbejde med bæredygtighed indenfor følgende temaer:

  • Bæredygtig og cirkulær økonomi
  • Turisme
  • Byggeri
  • Fødevarer
  • Biodiversitet
  • Genbrug
  • Transport

Fanø Kommune bakker op om FN’s verdensmål og de 17 mål har været en inspiration til arbejdet med bæredygtighedsplanen.