I 2009 underskrev Fanø Byråd og Ameland Byråd en partnerskabsaftale.

Formålet med en partnerskabsaftale mellem de 2 øer er at dele erfaringer og lære af hinanden. Partnerskabet vil primært fokusere på turisme og emner relateret til det at bo og arbejde på en ø.

Fanøs Byråd besøgte i 2008 Ameland og det var på dette tidspunkt man blev enige om, at de 2 øer i Vadehavet har en del til fælles og kan lære noget af hinanden.

Borgmester Erik Nørreby udtaler:

"Ameland minder på mange områder om Fanø. Øen har stort set samme størrelse som Fanø. Ameland er 58 km2 og Fanø 56 km2. Øen har ca. 3.450 indbyggere mod Fanøs 3.250. Øen er en af de 5 hollandske vadehavsøer og har ligesom Fanø en maritim historie. Øen har i mange år været en del af den hollandske nationalpark og det første naturreservat blev oprettet helt tilbage i 1938. I 2009 blev Ameland sammen med resten af det hollandske og tyske vadehav udpeget til verdensarv.

På Ameland lever befolkningen i endnu højere grad af turisme end Fanøs befolkning gør. Kun meget få pendler til fast-landet for at arbejde. Alene af den grund, at sejltiden er på 50 min. og færgen ikke sejler ret tit. Ligeledes er der langt til nærmeste by på fastlandet.

På Ameland er der stadig en del landbrug og samtidig er der på næsten alle gårde indrettet overnatningsmuligheder for de mange turister. Der er ikke så mange sommerhuse som på Fanø, men mange små pensionater, hoteller, B&B samt både store og små campingpladser, hvor bl.a. ikke flytbare campingvogne står meget tæt.

På øen er cyklen i højsædet. Her er 100 km. cykelsti og ca. 6.000 cykler til udlejning. Samtidig er den kollektive trafik udbygget med bl.a. ledbusser og mange afgange. Den udbredte brug af cykler og busser bevirker, at turisternes biler ikke fylder så meget på trods af, at øen har mere end tre gange så mange turister i forhold til Fanø."

Læs mere: Armeland.nl

Partnerskabsaftale med Armeland