Holder åbendør hver torsdag mellem 15:00-16:30. Her kan du møde op og tale med en socialrådgiver. Du skal vente i receptionen og vil blive kaldt ind efter tur. Ved generelle spørgsmål kan disse varetages i grupper.

Hvis du ønsker personligt møde, skal der aftales tid. Det kan ske ved at kontakte en socialrådgiver via mail eller telefon.

Visitationen
76 66 08 66
visitator@fanoe.dk

Social bagvagt
21 74 14 48

Helle Due Buchvaldt
Teamleder
76 66 06 54
bgsohb@fanoe.dk

Besiana Erlandsen
Socialrådgiver
76 66 06 71
bgsobke@fanoe.dk
Fagområder: Voksne / Familie / børn / unge / ydelser

Camilla Kristensen
Socialrådgiver
76 66 06 57
bgsock@fanoe.dk
Fagområder: Familie / børn / unge

Mette von Qulaen
Socialrådgiver
76 66 06 24
bgmvq@fanoe.dk
Fagområder: Voksne / ydelser

Kasper Rindom Kornerup
Socialrådgiver
76 66 06 38
bgsokk@fanoe.dk
Fagområder: Voksne / ydelser

Maj-Britt Kjær
Socialrådgiver
76 66 06 31
bgsomk@fanoe.dk
Fagområder: Familie / børn / unge

Else Hjort
Pædagogisk Konsulent
26 19 97 20
bgbkeh@fanoe.dk

Hanne Holland
Sundhedsplejerske
27 28 46 38
hhh@fanoe.dk

Underret om børn/unge