Holder åbendør hver torsdag mellem 15:00-16:30. Her kan du møde op og tale med en socialrådgiver. Du skal vente i receptionen og vil blive kaldt ind efter tur. Ved generelle spørgsmål kan disse varetages i grupper.

Hvis du ønsker personligt møde, skal der aftales tid. Det kan ske ved at kontakte en socialrådgiver via mail eller telefon.

Social bagvagt
21 74 14 48

Visitationen
76 66 08 66
visitator@fanoe.dk

Helle Due Buchvaldt
Teamleder
76 66 06 54
bgsohb@fanoe.dk

Anne Marie Plindstrup
Socialrådgiver
40 33 66 51
bgsoap@fanoe.dk
Fagområder: Voksne / Familie / børn / unge / ydelser

Camilla Kristensen
Socialrådgiver
76 66 06 57
bgsock@fanoe.dk
Fagområder: Familie / børn / unge / rusmiddelsbehandling

Else Hjort
Pædagogisk Konsulent
26 19 97 20
bgbkeh@fanoe.dk

Hanne Holland
Sundhedsplejerske
27 28 46 38
hhh@fanoe.dk

Kasper Rindom Kornerup
Socialrådgiver
76 66 06 38
bgsokk@fanoe.dk
Fagområder: Voksne / ydelser

Maj-Britt Kjær
Socialrådgiver
76 66 06 31
bgsomk@fanoe.dk
Fagområder: Familie / børn / unge

Maria Wilhelmsen
Visitator
76 66 08 76
bgplmw@fanoe.dk
Fagområder: Hjælpemidler/boligændringer/træning /befordring

Mette von Qulaen
Socialrådgiver
76 66 06 24
bgmvq@fanoe.dk
Fagområder: Voksne / ydelser

Sanne Henriksen
Visitator
76 66 08 66
bgplsmh@fanoe.dk
Fagområder: Hjemmehjælp/plejeboliger/midlertidige pladser