n for 2017 er således:

  • Rutebilstation og brandstation i Sønderho, omfugning af facader m.m.

  • Kåvervej 27, Bakskuld, diverse udvendige arbejder, herunder udskiftning af vindue med dør mod øst.

  • Nordby Skole, omfugning af vestfacaden og delvis facade syd, indgangspartier til højre og venstre for hovedindgang.

  • Skolehallen, omfugning af vestfacaden.

  • Rådhuset, maling af vinduer ved kantine og facade mod Skolevej, gulvtæppe i byrådssalen, CTS-varmestyring.

  • Odden, lysfilter på vuggestuedelen, diverse vedligeholdelsesopgaver.

  • Mindre vedligeholdelsesopgaver på brandstationen i Nordby, genbrugsstationen, materialegården, indgangspartiet ved Vangled 32, materialegården på Vesternasen.