Regelsættet for styring af Fanø Kommunes økonomi er samlet og nedfældet i ”Principper for økonomistyring”. Principper for økonomistyring er revideret i 2014 og godkendt af Byrådet den 16. juni 2014.

Regelsættet skal bl.a. sikre, at økonomiopgaven ved Fanø Kommune løses på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde og at forskellige arbejdsrutiner omkring økonomistyring løses på en forholdsvis ensartet måde, hvor dette er hensigtsmæssigt, samt at Fanø Kommune i øvrigt lever op til de krav, der stilles til økonomistyring.