Fanø Kommune ønsker at lave en fælles plan for vejvedligehold sammen med renovering af vandledninger og fjernvarmeledninger.  Dette arbejde udsættes til 2018. Det er hensigten, at der først udføres vejvedligehold i den indre by i Nordby i takt med denne renovering.

Opgaver der gennemføres ca. kr. 600.000

Plan for vejvedligehold

Dalen, fortov hæves

Hovedgaden, sikring mod Poppeltræ v. Bavnebjergvej

Kuppelrist ved. Chaplin

Omfugning af pladsen ved Adminral strand

Kirkevejen v. Hasidvej, (Stoppestedet) udbedre brønd. Arb. Miljø.

Bassing udskiftning - Hovedgaden

Regnvandsriste udskiftes

Bassing udskiftning - Landevejen & Postvejen

Hovedgaden & Vestervejen, overkørelser til grundejere

Overgang ved Strandvejen og Hovedgaden

Cykelsti igennem skoven (rødder), entreprenør, asfalt og striber

Kantregulering, Cykelsti i skoven, Vester land, Sønderho Strandvej & Kirkevejen i svinget

Vejbelysning supplerende belysning

Betumen af cykelsti til Sønderho

Striber, Cykelsti Kirkevejen & Skoven, havn

Kærnevej (privat fælles), grus

Strandslippe, udbedring af grusvej

Kanter ved veje - v. Sønder Storetoft - det store sving på postvejen

 

Opgaver der overvejes eller afventer - ca. kr. 1.000.000

Bassing udskiftning - Digevej

Bassing udskiftning - Store Toft

Opretning af Sønderho Strandvej

Vangled, Slidlag på ny bolig område

Vester Storetoft, nordlige del - slidlag

P-plads v. Nordby Kirke

Poppeltræer på Vester Storetoft

Slidlag, Vester Land, Klingebjergvej, Gammeltoft vej, Gl. Huse & Hæsset

Genskabelse af grøftesider