Formål

Udvalget forestår udarbejdelsen af en bæredygtighedsplan for Fanø Kommune, som skal indeholde en række konkrete anbefalinger til Byrådet om hvilke indsatser, der skal prioriteres. Fokus ligger på inddragelse af borgere, samskabelse, ansvar og gennemsigtighed, da en bæredygtighedsplan ikke rykker noget uden at lokalbefolkningen er med.

Proces

Udvalget har godkendt et tillæg til det oprindelige kommissorie, som beskriver processen for arbejdet. 

Efter borgermødet d. 1. oktober 2019 blev der samlet idéer til bæredygtighedstemaer og projekter, hvor Fanø kan forbedres eller gøre en forskel. Her blev der opfordret til at melde sig ind i §17, stk. 4 udvalget som borgerrepræsentant ved indsendelse af en motiveret ansøgning. Udvalget indvalgte seks borgerrepræsentanter, som kommer til at arbejde sammen i det næste halve år frem mod at udvikle en bæredygtighedsplan for Fanø.

Det nye udvalg har sit første møde d. 14. november 2019.

"Hvordan kan jeg være med?"

Brænder du for et bestemt tema indenfor bæredygtighed, og mener du, at Fanø kan blive bedre på et område, så er det muligt at igangsætte din egen arbejdsgruppe. Arbejdsgrupperne vil uafhængigt af udvalgets arbejde fungere som selvorganiserede grupper, hvor de selvstændigt mødes og videreudvikler på eget projekt. Frem mod foråret vil der blive afholdt statusmøder, hvor både udvalg, arbejdsgrupper og forvaltning kan sparre med hinanden om proces, udfordringer og løsninger. 

De arbejdsgrupper og temaer, som allerede har meldt sig på banen, kan ses nedenfor:

Symbol for genbrugArbejdsgruppen for affald vil gerne arbejde videre på især tre områder:

 • Genbrugsstation - etablere en afdeling til upcycling/reperation/salg samt opsætte hylder til brugbare ting, som er for gode til at smide ud, og som kan tages hjem af nye ejere.
 • Festivaller og større arrangementer - skabe bæredygtige retningslinjer for affaldssortering.
 • Ændrig af vaner - blive en plastikpose-fri ø, oplyse om alternativer til f.eks. alufolie mm. og tage eget affald med hjem fra f.eks. Skovlegepladsen og sortere det.

Arbejdsgruppe for vidensdeling har brainstormet omkring at:

Symbol for idé

 • arbejde med research, vidensdeling og erfaringsformidling
 • indhøste borgernes og kommunes idéer og erfaringer
 • skabe gennemsigtighed og tilgængelighed for at supportere en aktiv og bæredygtig borgerinvolvering

Symbol for kornArbejdsgruppen for fødevarer vil arbejde videre med at:

 • skabe større fokus på lokalt producerede fødevarer
 • skabe opmærksomhed omrking, hvad der kan dyrkes på Fanø
 • etablere madmarked m. de lokale producenter f.eks. ostebil, fiskebil, kvæg, drikkelse, honning osv.
 • skabe en formidlingsplatform/hjemmeside med information om de lokale fødevarer.
 • opstarte et fødevarefællesskab el. andelsslagteri i samarbejde med de lokale landmænd.

Til borgermødet blev der brainstormet på at skabe en bilfri ø:

 • Lave en undersøgelse hos brugere for at identificere adfærsmønstre, behov og løsninger
 • Inddrage sommerhusudlejere og opfordre til mere brug af cykler/el-cykler
 • Afprøve "Bilfri Søndag" på Fanø
 • Begrænse biler i midtbyerne

Til borgermødet blev der brainstormet på biodiversitet, hvor flere gode idéer blev bragt på banen:

 • at bruge lokal træ til byggematerialer/træspån/brændsel frem for at bestille det fra Europa.
 • indtænke mere natur i byen

Arbejdsgruppen indefor bæredygtig turisme vil arbejde videre med at:

 • Inddrage turister vha. formidling/brochure
 • Forpligte sommerhusudlejerne til at give deres lejere viden om vores indsats på området f.eks. Ren Strand Fanø-poser mm.
 • Sikre bionedbrydelig emballage i butikkerne/genbrugelige nylon-poser/stofposer lavet af genbrugsstof.
 • Skabe sportsaktiviteter for turistfamilier, fokus på bæredygtighed, samarbejde med aktivitetscenter ved Fanø Bad
 • Opfordre turister til at smage de lokale produkter

Hvis du/I gerne vil være med i et af projekterne eller komme med et andet forslag, kan der skrives til bgtmmb@fanoe.dk eller ringe 76660636, for at høre mere om, hvordan du/I kan komme i gang.

Resultat 

Forventes udarbejdet i foråret 2020.