Fanø Kommune udbyder matr. nr. 215b Odden By, Nordby beliggende Niels Engersvej 5D, 6720 Fanø i offentlig udbud, uden mindstepris.

Der lægges vægt på at grunden udbydes til bæredygtigt byggeri.  

Ejendommen udgør jf. tingbogen 2154 m2 heraf vej 0 m2.

Den offentlige ejendomsværdi udgør pr. 1.10.2018 kr. 2.369.400.

Grunden er omfattet lokalplan 104, der er opdelt i 3 delområder. Matriklen er omfattet af delområde B.

Frist for afgivelse af købstilbud skal være Fanø Kommune i hænde senest den 25. februar 2020 kl. 12.00. Der vil ikke være adgang for de bydende til at overvære åbningen af de indkomne købstilbud.

Købstilbud skal fremsendes på mail til sikkerpost@fanoe.dk mrk. Udbud Niels Engersvej 5D, 6720 Fanø

Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil den 16. marts 2020, idet sælger den 16. marts 2020 tager stilling til om købstilbuddet kan accepteres. Er købstilbuddet ikke accepteret senest den 17. marts 2020 kl. 12.00 bortfalder købstilbuddet.

Købstilbuddet skal vedlægges en projektbeskrivelse.

Salget sker efter indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af den 24. juni 2011.

Fanø Kommune forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne tilbud og forkaste samtlige tilbud.