Fanø Kommune udbyder Vangled 30 i offentlig udbud.

Ejendommen matr. nr. 89ab Odden By, Nordby er beliggende Vangled 30, 6720 Fanø, og udgør et samlet bygningsareal på 140 m2 

Den offentlige ejendomsvurdering udgør 1.10.2017 kr. 1.200.000,00 heraf grundværdi kr. 355.700,00

Frist for afgivelse af købstilbud skal være Fanø Kommune i hænde senest 20. februar 2019 kl. 12.00. Der vil ikke være adgang for de bydende til at overvære åbningen af de indkomne købstilbud.

Købstilbud skal være skriftlig med angivelse af fast beløb. Købstilbud kan afleveres personligt eller fremsendes pr. post til  Fanø Kommune Skolevej 5-7, 6720 Fanø eller pr. mail til sikkerpost@fanoe.dk mrk. ”Udbud Vangled 30” i emnefeltet. Afleveres købstilbuddet personligt, eller fremsendes det pr. post, skal det afleveres/fremsendes i lukket kuvert mrk. ”Udbud Vangled 30”

Købstilbuddet er bindende for tilbudsgiver indtil den 20. februar 2019, idet sælger den 20. februar 2019 tager stilling til om købstilbuddet kan accepteres. 

Ejendommen sælges i offentligt udbud efter bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011.

Udbudsmaterialet kan hentes på kommunes hjemmeside www.fanoe.dk under fanen kommunen – nyheder, høringer og udbud Vangled 30 eller kan rekvireres hos:
Fanø Kommune
Sekretariatet
Skolevej 5-7
6720 Fanø
Tlf. 76 660 603 / anf@fanoe.dk

Evt. besigtigelse af ejendommen kan aftales ved henvendelse til Annette Fredborg på tlf. 76 660 603 eller mail anf@fanoe.dk

 

Annonceudbud

Salgsvilkår

Bilag 1 - oversigtskort

Bilag 2 - Plantegning

Bilag 3 - BBR

Bilag 4 - Jordforureningsattest

Bilag 5 - Energimærkning

Bilag 6 - Ejendomsrapport

Bilag 7 - Tinglysningsrids om færdselsret

Bilag 8 - Tilbudsblanket