I den gældende spildevandsstrategi er der udpeget ca. 600 sommerhuse, som i perioden
2020-2029 skal spildevandskloakeres. Fanø Kommune har igangsat revision af
gældende plan og skal i den forbindelse prioritere rækkefølgen af kloakeringen af de
mange sommerhuse. 

Fanø Kommune holdt møde 23. februar 2019 om det kommende arbejde med den ny spildevandsplan for 2020-2030.
Se information fra oplægsholdere i de grønne bokse nederst.

Spildevandsplanen for 2020-2029 har været i høring med høringsfrist den 18.10.2019 
For mere information: https://www.fanoe.dk/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/spildevandsplan-2020-2029