I den gældende spildevandsstrategi er der udpeget ca. 600 sommerhuse, som i perioden
2020-2030 skal spildevandskloakeres. Fanø Kommune har igangsat revision af
gældende plan og skal i den forbindelse prioritere rækkefølgen af kloakeringen af de
mange sommerhuse. 

Fanø Kommune holdt møde 23. februar 2019 om det kommende arbejde med den ny spildevandsplan for 2020-2030.
Se information fra oplægsholdere i de grønne bokse nederst.

Program fra møde 23. februar 2019

Proces for prioritering - Maibritt Hemme

Højtstående grundvand. Nuværende og fremtidige udfordringer - Morten Westergaard

Naturen på Fanø - Lone Godske

Økonomi ved kloakering - Kaj Svarrer