Pressemeddelelse fra Sydvestjysk Brandvæsen

Det varme vejr betyder forhøjet risiko for brande.
Sydvestjysk Brandvæsen har derfor udstedt afbrændingsforbud for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, som gælder fra torsdag 7. juni kl. 14.00
Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og bekendtgørelse nr. 1039 (afbrændingsbekendtgørelsen)

 Forbuddet gælder afbrænding af:

  • Haveaffald
  • Halm, halmstakke og lign, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
  • Affald fra skovbrud
  • Siv, rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
  • Bål, herunder i bålfad

Forbuddet gælder også brug af:

  • Ukrudsbrænder
  • Grill i naturen, herunder på offentlige pladser *.
  • Brug af grill tillades på egen ejendom såfremt der udvises yderste forsigtighed og grillen placeres på fast ikke brandbart underlag. (Fliser) Aske fra grill skal forblive i grillen.

Parkering af biler i naturen må ikke ske i højt tørt græs

Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere. 

Sydvestjysk Brandvæsen følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Der henvises i øvrigt til Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside www.SVJB.dk eller på telefon 76 16 50 00 (dagtimer)

Jens Mølgaard

Beredskabschef