Pressemeddelelse fra Sydvestjysk Brandvæsen


Opdatering den 30.07.2018

Afbrændingsforbud fortsat gældende

Vi får ved Sydvestjysk brandvæsen mange henvendelser fra borgere der spørger om afbrændingsforbuddet er ophævet nu vi fik regn lørdag den 28. juli.

Forbuddet er fortsat gældende – naturen er fortsat meget brandfarlig. Regnen vi fik i går ”løb bare af” den tørre jordskorpe og trængte slet ikke ned hvor vandet gør gavn. I Sydvestjysk brandvæsen oplever vi desværre igen i dag udrykninger til naturbrande.

Jeg appellerer derfor til at afbrændingsforbuddet fortsat overholdes og at der udvises stor forsigtighed i naturen  - Det er brandfarligt derude.


02.07.2018

Genindførelse afbrændingsforbud i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Det varme og tørre vejr fortsætter og tørken er nu tilbage i samme høje niveau som før Sankt Hans. Dette betyder at brandfaren igen i de tre kommuner er meget høj.

Sydvestjysk Brandvæsen indfører derfor med virkning fra mandag 2. juli 2018 kl. 17.00 afbrændingsforbud i Esbjerg, Varde og Fanø kommuner.

Forbuddet udstedes i medfør af Beredskabsloven og afbrændingsbekendtgørelsen.

Forbuddet gælder afbrænding af:

 • Halm, halmstakke og lign. der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
 • Affald fra skovbrug
 • Siv og rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
 • Bål, herunder brug af bålfade
 • Brug af åben ild herunder gasgrill og kulgrill i offentlige naturområder med vegetation
 • Enhver brug af ukrudtsbrænder

Under forudsætning af konstant opsyn og egnede slukningsmidler i umiddelbar nærhed omfatter forbuddet IKKE følgende:

 • Erhvervsmæssig håndtering af arbejde jævnfør reglerne for varmt arbejde på nær ovennævnte forbud
 • Brug af gasgrill tillades på fast ikke brandbart underlag på egen ejendom, herunder sommerhusområder, camping, feriecentre og restaurante
 • Brug af kulgrill må kun ske erhvervsmæssigt på ikke brandbart underlag i en afstand på mindst 5 meter fra bygninger og brandbare overflader, dog 10 meter til stråtækte bygninger. Der skal altid i umiddelbart nærhed forefindes 9 liter trykvandslukker og instrueret personale i brugen heraf.


Almindelig forsigtighed:

 • Parker aldrig bilen i højt græs. (Katalysatoren kan antænde brand)
 • Smid aldrig cigaret skodder fra dig i naturen
 • Efterlad aldrig flasker mv. i naturen. (kan virke som brændglas og antænde en brand

Sydvestjysk Brandvæsen følger situationen nøje og vil naturligvis ophæve forbuddet igen hurtigst muligt.

Der henvises i øvrigt til Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside www.svjb.dk

Eller på telefon 76 16 50 00 (dagtimer)

Sydvestjysk Brandvæsen ønsker alle en god og beredskabssikker sommer.

 

Venlig hilsen

Sydvestjysk Brandvæsen
Jens Mølgaard
Beredskabschef