Fanø Kommune har i 2018 gennemført en analyse af SFO- og klubområdet på Fanø.

Forældre, medarbejdere og de unge er inddraget i arbejdet, og vi har fået værdifulde idéer til det videre arbejde med at sikre det gode ungeliv på Fanø.

Forvaltningen har præsenteret resultaterne af analysen for Børne- og kulturudvalget i juni, hvorefter Byrådet i løbet af sommeren har behandlet resultaterne. Efterfølgende har forvaltningen, i samarbejde med Fanø Skoles ledelse, medarbejdere, elever og Skolebestyrelse, haft en proces for det videre arbejde med SFO- og klubområdet.

I de kommende måneder vil forvaltningen arbejde videre med resultaterne, og komme med konkrete bud på, hvordan vi kan tilrettelægge SFO- og klubtilbud, så vi sikrer det gode ungeliv på Fanø.

Status på projektet bliver løbende opdateret på kommunens hjemmeside. Desuden har du mulighed for at læse den baggrundsrapport, som lægger til grund for forvaltningens arbejde med området.

For mere information: Rapport - Fanø Ungdomsringen

Med venlig hilsen
Byrådet, Fanø Kommune.