Denne energistrategi er baseret på dialogmøder i §17, stk. 4 udvalget for grøn omstilling og bæredygtighed på Fanø. Målet med den strategiske energiplan er at gøre Fanø Kommune uafhængig af fossile brændsler. Energiforsyningen skal bygge på et bæredygtigt grundlag og på vedvarende energi. Ved at reducere udledningen af CO2 skal vi bidrage til at formindske klimaforandringerne, som vi allerede mærker i form af kraftig regn og oversvømmelser.

Læs om Energistrategi for Fanø 2035.pdf