Da Fanø Kommune i 2017 vedtog en ny affaldsplan, lå Fanø Kommunes affaldsgenanvendelse på 34,0 %. Regeringens mål for genanvendelse af affald i 2022 ligger på 50 %. Fanø Kommune indførte derfor i 2018 frasortering af bioaffald. Der var på Fanø stor skepsis, om man ville kunne nå målet for genanvendelse alene ved dette. Derfor har de samlede affaldstal for 2018 været ventet med spænding. Var strategien rigtig? Var det besværet værd?

Nu er tallene her:

 

2017

2018

2019

2020

Genanvendelse af affald

34,0 %

42,3 % *

47,2 % **

50,2 % **

*) Tallet for 2018 dækker over at der ikke blev indsamlet bioaffald i hele kalenderåret og at mængderne i starten var små.

**) Tallene for 2019 og i 2020 er prognoser bygget på 2018-tal og det forhold, at de indsamlede mængder er svagt stigende.

Så svaret er:

Et rungende ja. Det var den rigtige strategi og det var besværet værd. Fanø Kommunes borgere og gæster er gode til at sortere affald, og regeringens mål for affaldssortering nås 2 år før tid. Det er ikke bare flot, det er superflot, og det vidner om, af fannikkernes miljøbevidsthed ligger imponerende højt.

Nu vil skeptikere måske spørge, om det ikke er lige lovlig tidligt at få armene op. Hvad ovennævnte tal ikke viser er imidlertid, at bioaffaldsmængderne er støt stigende når der tages højde for sæsonudsving. Det vil sige at bioaffaldsmængderne ikke har toppet endnu, og bekræfter endnu engang, at gode vaner tager tid at indføre.

Kan genanvendelsesprocenten blive endnu højere ?

Ja – og der er er især to tiltag fannikkerne kan gøre:

  • Hvis flere sorterer mere bioaffald, falder forbrændingsmængden endnu mere. Det gør affaldsordningen billigere og del luner på genanvendelsesprocenten.
  • Hvis mere ubehandlet træ på genbrugspladsen lægges i containeren til blandet træ i stedet for småt brændbart eller møbler, så kan der flyttes yderligere procenter og billiggøre affaldshåndteringen, da forbrænding er pålagt ekstra afgifter.

Er du i tvivl, så spørg personalet på Genbrugspladsen.