Fremover kan borgere og samarbejdspartnere nemmere få et overblik over Fanø Kommunes høringer og tilladelser på kommunens nye høringsplatform.

Lokalplaner, kommuneplantillæg, landzonetilladelser og forslag til politikker lægges til offentlig høring på denne side.

Foruden et godt overblik er det muligt at indsende et høringssvar samt oprette et abonnement, så du modtager besked ved fremtidige høringer og tilladelser.   

For mere information: Fanø Kommunes høringsplatform