Velfærdsforvaltningen fremsender uddybende information om Socialstyrelsens sagsgennemgang af 6-9 børnesager samt information vedrørende firmaet BDO, som skal foretage sagsgennemgang af de tre konkrete børnesager.

Sagsgennemgang v. Socialstyrelsen (VISO)

Socialstyrelsen gennemfører i foråret 2020 en sagsgennemgang af 6-9 børnesager på overgrebsområdet (mistanke eller viden om overgreb mod børn). Formålet er at få et indblik i Fanø Kommunes myndighedsbehandling på overgrebsområdet. I vurderingen lægger Socialstyrelsen vægt på at belyse den socialfaglige kvalitet, og der kigges på arbejdsprocesser og mønstre, der går igen i de 6-9 sager.

Sagsvurderingen tager afsæt i følgende kriterier:

  • To-tre sager hvor der senest har været registreret en underretning om vold og/eller seksuelle overgreb – og hvor sagsprocessen fremgår op til en eventuel afgørelse om igangsættelse af en børnefaglig undersøgelse
  • To-tre sager hvor der senest er truffet afgørelse om en foranstaltning på baggrund af oplysninger om vold og/eller seksuelle overgreb
  • To-tre sager hvor der senest har været opfølgning på en foranstaltning, som er igangsat på baggrund af viden om vold og/eller seksuelle overgreb
  • I sagerne må der ikke være en aktuel klagesag i Ankestyrelsen, som afventer afgørelse.

Sagsgennemgang v. BDO Danmark

BDO gennemfører i starten af marts 2020 en sagsgennemgang af tre konkrete børnesager.

BDO Danmark har bistået en lang række kommuner med analyser og rådgivning indenfor det specialiserede socialområde. Det fremgår af BDO Danmark at: ” Vi bistår en lang række kommuner med analyser og rådgivning inden for det specialiserede socialområde. Vi har en markant viden om både det specialiserede voksenområde og det specialiserede børneområde, og vi har stor erfaring med at rådgive både kommuner, regioner og stat i arbejdet med de udfordringer som kendetegner området. Vi kan bistå forvaltning og de decentrale institutioner med at skabe fundamentet for, at alle – både medarbejdere og borgere - får mest muligt ud af de anvendte ressourcer. Vi kan optimere sagsgange, løfte kvaliteten i de behandlede sager, og bistå med løsninger -  både de strategiske spørgsmål såvel som de lavpraktiske opgaver”.