Godkendte folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til aktiviteter og undervisning via følgende puljer.

  • Start og udviklingspuljen (kan også søges af andre end folkeoplysende foreninger)
  • Tilskud til leder‐, instruktør og bestyrelsesuddannelse
  • Lokaletilskud
  • Aktivitetstilskud
  • Færgetilskud 

Der indføres et krav om, at kommunerne skal offentliggøre lister over, hvilke foreninger, der er blevet tildelt støtte henholdsvis har fået afslag på støtte efter loven. 

For tilskudsoversigten samt yderligere information: www.fanoe.dk/borger/kultur-natur-og-fritid/folkeoplysning