Spærring af Storetoft

Spærring i perioden 12. – 25. juli 2021. Fanø Kommune opsætter spærring og skiltning.