I Fanø Kommune har vi sammen med en arbejdsgruppe udarbejdet en ny fælles Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik. Arbejdsgruppen har været nedsat af repræsentanter fra Kulturel Samråd, Burgeråd for Stadion, Folkeoplysningsudvalget samt museerne, som har været talspersoner fra kultur-, fritids- og idrætsområdet.

Vi har i udarbejdelsen lagt stor vægt på, at politikken skal være relevant for foreningerne samt et brugbart redskab for både borgerne, foreningerne, forvaltningen og politikerne i de kommende 4 år.

Derfor er den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik blevet til på baggrund af et stormøde, som vi afholdte i efteråret 2018, hvor vi fik mange gode input og ideer til hvilke elementer, der er vigtige på kultur-, fritids- og idrætsområdet på Fanø. Dette betyder blandt andet, at der er fokus på samarbejde på tværs, frivillighed og generationer på tværs samt et afsnit for hver af de tre grene, der fremhæver deres særegne og indsatsområder.

Børne- og Kulturudvalget har nu besluttet at sende politikken i høring med en høringsfrist d. 31. januar 2019, hvorefter arbejdsgruppen vil revidere politikken med de indkomne kommentarer.

Hvis I har bemærkninger til den nye Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik kan I sende dem til mailadressen: raadhuset@fanoe.dk

For mere information: Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik