Er du selvstændig erhvervsdrivende, kan du tegne en sygedagpengeforsikring, der kan sikre dig mod økonomisk tab i forbindelse med sygdom.

Har du indtægt ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan du med forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende sikre dig retten til sygedagpenge i de første to uger af en sygefraværsperiode. En sygedagpengeforsikring sikrer dig minimumssatsen for dagpenge i hele sygeperioden, også efter de første to uger.

Ønsker du også at forsikre dine medarbejdere, skal du tegne både forsikringen for selvstændige erhvervsdrivende (egen sygdom) samt private arbejdsgivere (ansattes sygdom).

For mere information: Virk.dk - Sygedagpengeforsikring